Albrechtice nad Vltavou mají ojedinělou soustavu domácích čistíren odpadních vod

Ojedinělou soustavu domácích čistíren odpadních vod mají ve čtyřech místních částech Albrechtic nad Vltavou na jihu Čech. Celkem tady realizovali 73 takových zařízení.

 

 

Dotace se přenesla na občana, který si v deseti letech splatí svůj podíl a čistírna bude převedena na něj. My jsme na břehu Orlické přehrady a problém s čištěním odpadních vod je poměrně velký. Máme 17 km břehu, což je 1/3 břehu orlické údolní nádrže, to znamená, že se tím musíme zabývat a rád bych, aby se celková koncepce vzhledem k čištění vod tady v rámci obce zrealizovala, “ vysvětluje Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou.

Ministerstvo životního prostředí podpořilo zdejší soustavu domácích čistíren odpadních vod částkou 7 760 000 korun z Národního programu Životní prostředí. Ke konci června vyvrcholí první dotační výzva, která se týkala právě takových technologií.

Tento systém je skvělý v tom, že partnerem je obec, ona je pro nás garantem funkčnosti,  my spolufinancujeme technika, který jezdí po všech těchto čistírnách, tady konkrétně jich je v okolí asi 72 nebo 73 a přesně to naplnilo cíl, který jsme měli – doplnit tu mozaiku čištění odpadních vod o velmi moderní způsob, který technicky za poslední dobu strašně pokročil, je levný, obejde se bez stavebních povolení, kopání komunikací, a který má i ten efekt, že je velmi rychlý a také ta přečištěná voda, tím, že jde do vsaku, tak ji lze využít třeba na zalévání,“ uvádí Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Podobných projektů na odkanalizování obce domácími čistírnami odpadních vod se z první výzvy realizovalo v Česku přibližně šedesát.

Teď budeme vypisovat nejpozději v září novou výzvu,  kde by mělo být 300 mil. korun na nové domácí čističky, bude to na několik let a jsem přesvědčen, že teď už se to bude nabalovat rychleji,“ dodává ministr Brabec.

V místní části Jehnědno má domácí čistírnu odpadních vod snad každý druhý dům.

Odpadní vody zůstávají v Albrechticích nad Vltavou i nadále velkým tématem.

„V samotných Albrechticích máme v plánu projekt velké centrální čistírny plus splaškové kanalizace, ten projekt by se měl realizovat v následujících třech letech,“ říká k tomu starosta obce.

 

 

V těchto dnech si připomínáme 20. výročí katastrofální povodně, která si v roce 2002 vyžádala životy 17 našich spoluobčanů a napáchala materiální š...
Zákaznické centrum Pražských vodovodů a kanalizací se vrací do svého domova. Od pondělí 8. srpna bude opět fungovat v Dykově ulici na pražských Vin...
Komplexní modernizace zemního vodojemu s objemem 650 metrů krychlových, která začala loni na podzim, se blíží ke konci. Kontinuálně na ni naváže ne...
ČR potřebuje lépe hospodařit se zdroji energie. Energetické úspory u veřejných budov, efektivní hospodaření s dešťovou vodou nebo fotovoltaika na s...