Jihlava nechala opravit rybník Lužný, tisíce lidí ochrání před povodněmi

Rybník Lužný je součástí vodárenské soustavy, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí vodu tisíciletou.

Oprava největšího rybníku vodárenské soustavy Pístovské rybníky je u konce. Vyšla na více než 18 milionů korun a většinu nákladů pokryla státní protipovodňová dotace. Rybník Lužný má díky rekonstrukci upravenou a zatěsněnou návodní stranu hráze, nové výpustné zařízení i kapacitnější bezpečností přeliv. „V případě povodní je tak schopen udržet stoletou a zpomalit tisíciletou vodu,“ upozornil první náměstek primátora Radek Popelka.

Podle něj byla rekonstrukce nezbytná. Pod hrází vznikaly průsaky a zamokření bylo patrné i po celé hrázi až k její koruně. Vzhledem k tomu, že rybník Lužný je pro Jihlavu strategický, muselo to město řešit. „Vzhledem k silně podmáčenému podhrází se nám při opravě potvrdilo to, co jsme předpokládali. Hráz byla vybudována na již podmáčeném území. Podzemní prameny, které se při rekonstrukci odkryly, jsme svedli do výustí a dále do toku,“ vysvětlil Radek Popelka.

Díky správnému hospodaření a udržování dobré kvality vody je rybník Lužný navíc vhodným místem pro výskyt vzácných druhů. „Ještě před opravou se tam uskutečnil biologický průzkum, který ukázal zejména výskyt kriticky ohroženého rdestu trávolistého a velevruba malířského. To nás utvrzuje v tom, že se o rybníky staráme správně,“ myslí si náměstek Radek Popelka.

Vodárenská soustava Pístovských rybníků se skládá z pěti vodních ploch – Vodárenského rybníku, rybníku Kalný, Lukáš, Silniční a Lužný. Soustava má pro Jihlavu strategickou polohu. V minulosti se z nich dokonce čerpala voda samospádem až na bývalé tržiště v ulici Benešova. „S hladinami rybníků neustále manipulujeme tak, aby v případě větších dešťů zadržela soustava co největší objem přívalu vody. Pokud by se rybníky přelily, zaplavily by celé území pod nimi. Ohrozily by až pět tisíc lidí a samozřejmě jejich majetek. Proto byla rekonstrukce Lužného nutná. V budoucnu bychom chtěli opravit i zbytek ze soustavy rybníků,“ upozornil Radek Popelka.

Kromě toho, že soustava Pístovských rybníků chrání Jihlavu před povodněmi, je i důležitým záložním zdrojem pitné vody. Například v roce 2018, kdy v hubenovské nádrži nebyl kvůli suchu dostatek vody, podílela se soustava Pístovských rybníků na posílení dodávek.

O celou soustavu se už několik let starají pracovníci Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Jihlava. „Mimo jiné regulujeme hladinu rybníků. Kontrolujeme, zda v nich nedochází k mimořádnému úhynu ryb nebo zda nejsou vody rybníků kontaminované. Udržujeme průjezdnost příjezdových cest, funkčnost přelivů a staráme se o hráze a koryta,“ vyjmenoval část povinností Milan Šustr, mistr úpravny vody Hosov a vedoucí centrálního vodárenského dispečinku.


Více informací, fotogalerie a originální zpráva zde.

 

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...