Vodohospodáři v Novosedlech mění vodovodní přípojky

Šest vodovodních přípojek, šoupě a hydrant mění v těchto dnech vodohospodáři v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku. „Tato část vodovodní sítě byla již na hranici své životnosti a je nutné ji vyměnit. Na činnost vodohospodářů naváže překládka kabelů elektrické energie a veřejného osvětlení. To vše je součástí komplexní úpravy veřejného prostranství u kapličky, která dále zahrnuje opravy místních komunikací, rozšíření parkovacích míst, výstavbu chodníku, úpravu místa pro přecházení, obnovu dešťové kanalizace a vegetační úpravy,“ řekl starosta obce Filip Mencl.

Práce, jejichž součástí je i stavba další nové vodovodní přípojky, si vyžádaly pouze krátkou odstávku dodávek pitné vody v pondělí v dopoledních hodinách. Obyvatelům byla po celou dobu k dispozici cisterna. Při výměnách přípojek budou krátce bez vody již jen jednotlivé domácnosti. Všechny práce související s obnovou vodohospodářského majetku, jejichž investorem je Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, by měly být hotovy v polovině příštího týdne.

Obnova vodohospodářského majetku je důležitá pro zajištění spolehlivých dodávek pitné vody. „Například již zmiňované šoupě rozděluje vodovodní síť na kratší úseky a tím umožňuje rychlejší lokalizaci a odstranění případné poruchy. Navíc se tak sníží počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné vody,“ vysvětlila Olga Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ ze společnosti ČEVAK.

Na naše území nepřitéká žádná velká řeka, naopak. Nemáme ani moře, abychom vodu mohli vyrábět odsolováním z vody mořské, jako například Izrael, kte...
Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrs...
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvádí do provozu nové spadiště odpadních vod v pražské Libni. Nová stavba díky sv...
Zhruba 12 milionů korun bude stát modernizace vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kazničov na hranici Hukvaldské obory místní části Mni...