Vodohospodáři v Novosedlech mění vodovodní přípojky

Šest vodovodních přípojek, šoupě a hydrant mění v těchto dnech vodohospodáři v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku. „Tato část vodovodní sítě byla již na hranici své životnosti a je nutné ji vyměnit. Na činnost vodohospodářů naváže překládka kabelů elektrické energie a veřejného osvětlení. To vše je součástí komplexní úpravy veřejného prostranství u kapličky, která dále zahrnuje opravy místních komunikací, rozšíření parkovacích míst, výstavbu chodníku, úpravu místa pro přecházení, obnovu dešťové kanalizace a vegetační úpravy,“ řekl starosta obce Filip Mencl.

Práce, jejichž součástí je i stavba další nové vodovodní přípojky, si vyžádaly pouze krátkou odstávku dodávek pitné vody v pondělí v dopoledních hodinách. Obyvatelům byla po celou dobu k dispozici cisterna. Při výměnách přípojek budou krátce bez vody již jen jednotlivé domácnosti. Všechny práce související s obnovou vodohospodářského majetku, jejichž investorem je Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, by měly být hotovy v polovině příštího týdne.

Obnova vodohospodářského majetku je důležitá pro zajištění spolehlivých dodávek pitné vody. „Například již zmiňované šoupě rozděluje vodovodní síť na kratší úseky a tím umožňuje rychlejší lokalizaci a odstranění případné poruchy. Navíc se tak sníží počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné vody,“ vysvětlila Olga Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ ze společnosti ČEVAK.

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...