Ministr navštívil vodohospodářský dispečink Hubgrade ve Zlíně

Ministr zemědělství Miroslav Toman zavítal v druhém srpnovém týdnu do Zlínského kraje a v rámci své cesty po vodohospodářských objektech navštívil VaK Zlín, a.s., kde se setkal s vedením společnosti a prohlédl si také nově rekonstruovaný centrální dispečink Hubgrade ve Zlíně, využívající nejmodernější smart technologie.

Nový řídicí systém vybudovala a uvedla do provozu pro svého klienta – VaK Zlín, a.s., společnost Moravská vodárenská, a.s., ze skupiny Veolia. Na závěr své návštěvy ministr Toman ocenil zkušenosti a vysoké pracovní nasazení zaměstnanců vodárny a vyzdvihl dobrou a fungující spolupráci vlastnické společnosti Vak Zlín a současného provozovatele Moravské vodárenské.


Registrace na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací byla vzhledem k zájmu prodloužena do 22. 10. 2020. Osvědčený formát významné oborové konfe...
Letos poprvé, vzhledem k opatřením souvisejících s pandemií SARS-CoV-2, se účastníci konference Provoz vodovodů a kanalizací sejdou on-line. Klasic...
Hradecké vodárny za přítomnosti primátora Hradce Králové slavnostně otevřely informační centrum vodárenství, interaktivní expozici o vodě v přírodě...
Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) posílila soběstačnost v zásobování vodou a za účasti hejtmana Zlínského kraje a starostů ...