Ministr navštívil vodohospodářský dispečink Hubgrade ve Zlíně

Ministr zemědělství Miroslav Toman zavítal v druhém srpnovém týdnu do Zlínského kraje a v rámci své cesty po vodohospodářských objektech navštívil VaK Zlín, a.s., kde se setkal s vedením společnosti a prohlédl si také nově rekonstruovaný centrální dispečink Hubgrade ve Zlíně, využívající nejmodernější smart technologie.

Nový řídicí systém vybudovala a uvedla do provozu pro svého klienta – VaK Zlín, a.s., společnost Moravská vodárenská, a.s., ze skupiny Veolia. Na závěr své návštěvy ministr Toman ocenil zkušenosti a vysoké pracovní nasazení zaměstnanců vodárny a vyzdvihl dobrou a fungující spolupráci vlastnické společnosti Vak Zlín a současného provozovatele Moravské vodárenské.


Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...