Elektrárny ČEZ loni uspořily 67 milionů kubíků povrchové vody

Elektrárny ČEZ loni uspořily 67 milionů kubíků povrchové vody, meziročně snížily spotřebu cenné tekutiny o více než 14 %

Významné úspory cenné tekutiny vykazuje ČEZ v posledních letech opakovaně. Loni snížil spotřebu povrchové vody v jaderných elektrárnách o téměř 7 procent a v klasických elektrárnách o 16,5 %.

Elektrárny ČEZ v České republice spotřebovaly v roce 2020 celkem 399 milionů m 3 povrchové vody. Meziročně jde o 14,5% pokles a úsporu více než 67 milionů kubíků. Jde o vodu využívanou v provozech pro chlazení jako technologickou nebo pro tzv. průtočné chlazení. Za snížením je kombinace uplatňování úsporných opatření a snižování výroby v klasických elektrárnách.

Pokud bychom uspořenou vodu využili jinak, mohli bychom
– vyrobit 4322 kilogramů hovězího masa
– vypěstovat kávové boby pro 478 571 šálků kávy nebo 74 444 kilogramů kukuřice
– napustit 60 padesátimetrových plaveckých bazénů

Jestliže bychom ušetřenou vodu „prohnali“ celou Vltavskou kaskádou, v jejíchž elektrárnách umí ČEZ přeměnit každý 1 litr vody v 0,7 kWh bezemisní elektřiny, vyrobili bychom téměř 47 milionů kWh, a pokryli tak roční spotřebu více než 13 tisíc českých domácností.

Poslední měsíce byly sice srážkově příznivé, ale v dlouhodobém výhledu bude důležitý každý litr vody, který se lidem podaří ušetřit. Voda představuje jednu ze zásadních vstupních surovin pro energetické provozy, a i pro nás je tedy hledání úspor a optimalizace spotřeby stále větší výzvou,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ zodpovědná za udržitelný rozvoj.

Spotřeba povrchové vody v elektrárnách Skupiny ČEZ klesá dlouhodobě. V pětiletém srovnání s rokem 2015, kdy energetici využili 532 milionů kubíků vody, klesla její spotřeba o 25 procent.

ČEZ věnuje hospodaření s vodou pozornost i v dalších oblastech svého působení. Za stejně důležité jako úspory pokládá i její udržení v krajině. Posledním příkladem je instalace vsakovacích nádrží, které by měly v příštích letech pomoci k obnově hladiny spodních vod v lokalitě Jaderné elektrárně Dukovany. Inteligentní způsob řešení odvodu dešťové vody přispívající k udržení vláhy v krajině je součástí projektu parkoviště budoucnosti zastřešeného oboustrannými fotovoltaickými panely.

Věděli jste, že na

– výrobu jednoho kilogramu hovězího je zapotřebí 15 500 litrů vody
– přípravu jednoho šálku kávy se celkem spotřebuje 140 litrů vody
– vypěstování jednoho kilogramu kukuřice připadá 900 litrů vody

…i vy si můžete spočítat svoji vodní stopu: https://www.watercalculator.org/

…i vy můžete spořit vodu, když…

  •  nebudete mít puštěnou vodu při sprchování, čištění zubů nebo mytí rukou po
    celou dobu
  • si ventilem nastavíte nejteplejší vodu a nebudete odpouštět studenou
  • nebudete spouštět poloprázdné pračky a myčky a pořídíte si pákové baterie (jsou až o 40 % úspornější)
  • na zalévání, mytí auta, a dokonce i na praní či splachování WC budete využívat dešťovou vodu

 

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...