VaK Zlín v roce 2019 plánuje investice za desítky milionů

Ambiciózní a velké investice, dokončení několika strategických vodárenských projektů a intenzivní řešení nedostatku vody v další obci. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK), která je pevnou součástí města Zlína, bude i v roce 2019 pokračovat v modernizaci a zkvalitňování vodárenské infrastruktury. 

„Plánujeme dokončení velmi důležité rekonstrukce čistírny odpadních vod v Luhačovicích, která umožní další rozvoj města i lázní. Jedná se o investici ve výši 45 milionů korun. Dalších 35 milionů korun připadne na dokončení čistírny odpadních vod v Kašavě. Tato rekonstrukce má zase zásadní význam z hlediska ekologické ochrany zdroje pitné vody ve vodní nádrži ve Slušovicích. Obě investice v celkové hodnotě 80 milionů korun přitom zaplatí jako mimosmluvní investici soukromá společnost Moravská vodárenská,“ upozornil Svatopluk Březík, předseda představenstva VaKu.

Rekonstrukce tzv. vlárského vodovodu za 45 milionů korun (poprvé s využitím inovativní technologie), která je také v plánu investic pro letošní rok, umožní přivést do Valašských Klobouk vodu ze zdroje ve Štítné. Významně se tak posílí soběstačnost a zastupitelnost v zásobování vodou a bude zajištěno propojení vodohospodářských soustav. „Na běžnou obnovu 32 vodárenských objektů máme naplánováno 70 milionů korun,“ doplnil Svatopluk Březík.

Během roku bude zahájena obnova regionálního vodárenského řídícího a monitorovacího systému s cílem posílit kybernetickou bezpečnost a zvýšit efektivitu provozu. VaK také intenzivně řeší projekt a přípravu připojení Řetechova na vodovod, Tato obec totiž patří k dalším z obcí, které se setkávají s problémy s vodou. VaK myslí samozřejmě i na širokou veřejnost – po řadě kladných ohlasů z první instalace a provozu veřejného pítka na Jižních Svazích ve Zlíně, bude v této aktivitě pokračovat i letos a instaluje další pítka pro veřejnost. „V souvislosti s novinkami pro letošní rok bych také rád zmínil, že vyhlásíme soutěž pro děti v kreslení. Naše společnost se také rozhodla oslovit veřejnost s prosbou o darování plyšáků, které následně předáme záchranářům a hasičům. Ti je pak budou dávat dětem při dopravních nehodách nebo jiných krizových situacích, čímž jim pomohou překonat nelehké situace a zmírní dopady na dětskou psychiku,“ doplnil předseda představenstva VaK.

Moravská vodárenská, a. s. plánuje na rok 2019 opět opravy a údržby vodárenské infrastruktury, kterou má od VaKu dlouhodobě pronajatou, za celkových 68 milionů Kč.

VaK Zlín je největší municipální společností ve zlínském kraji a dlouhodobě patří mezi úspěšné společnosti. Potvrdil to i certifikát renomované společnosti Bisnode ČR – AAA excelentní ekonomicky stabilní společnost, který VaK Zlín obdržel v roce 2018. Dlouhodobé směřování společnosti podporuje většina akcionářů. Na valných hromadách kolem 90 procent z nich hlasuje jednotně.

Prudké výkyvy teplot z posledních dnů zaměstnávají vodohospodáře. Za posledních deset dnů řešili ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ví...
Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí dělící kraj na dvě téměř stejn...
Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...