Město investovalo do drtiče vláknitých látek v čerpací stanici odpadních vod

V Českých Budějovicích vyřešili problém v čerpací stanici odpadních vod u Dlouhého mostu. Splaškové odpadní vody sem přitékají níže položenou stokou gravitačně, poté jsou pomocí čerpadel zvednuty a pokračují dál na městskou čistírnu odpadních vod. Výkon čerpací stanice je až 600 litrů za vteřinu.

Čerpací stanice na Dlouhé Louce přečerpává velkou část města, jedná se o lokalitu, která je mezi řekami Malší a Vltavou. Kromě toho ještě levobřežní lokalitu od Dlouhého mostu na jih,“ uvedl Jiří Leopold, technický ředitel ČEVAK a.s.

To představuje asi 20 tisíc ekvivalentních obyvatel. Při přívalových deštích sem přitékalo kanalizací také velké množství hrubých nečistot, zejména vláknitých látek.

Stávalo se často, že čerpadla zde vypadávala. A to proto, že byla ucpána splašky, což jsou zejména vláknité utěrky, kapesníky apod. Takže jsme nainstalovali drtič těchto odpadů a při té příležitosti se obnovila i další technologie, zejména elektro část a část měření a regulace,“ popsal Petr Holický, náměstek primátora Českých Budějovic.

Město zaplatilo za toto zařízení čtyři a půl milionu korun.

Čerpací stanice je relativně stará, pochází z přelomu 60. a 70. let 20. století. Původně tam byly technologie šnekových čerpadel, později kolem roku 2000 to byla ponorná čerpadla, ale ochrana čerpadel nebyla instalována žádná. Teď se to změnilo, je to nově vyvinutá technologie, která dříve neexistovala, proto jsme rádi, že město si takto chrání svůj majetek,“ řekl J. Leopold.

Vodohospodáři teď mají navíc dokonalý přehled o dění na čerpací stanici díky automatizovanému systému řízení včetně přenosu dat na dispečink. Instalace drtiče je také prevencí nákladných oprav. Kanalizační síť se ovšem může ucpat kumulovaným odpadem i na jiných místech.

Je důležité apelovat na spoluobčany, aby neházeli do kanalizace to, co tam nepatří,“ dodal P. Holický.

Instalace drtiče vláknitých látek na čerpací stanici odpadních vod na Dlouhém mostě trvala 50 dní a byla dokončena v listopadu.

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...