SmVaK Ostrava investuje na Novojičínsku v roce 2021 rekordních 160 milionů korun

70 milionů korun bude směřovat do vodovodů, 66 milionů do kanalizací a čistíren, 24 milionů si vyžádá páteřní systém pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod.

Dokončeno bude rozšíření čistírny odpadních vod pro Bílovec a Velké Albrechtice, stejně jako výstavba dosazovací nádrže v čistírenském provozu v Kopřivnici. Zahájena bude komplexní sanace vodojemu Salaš, který je klíčový pro Nový Jičín. Zásadní technologickou modernizací projdou úpravna vody v Klokočůvku a odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou, odkud jsou kromě této obce zásobovány blízké Heřmánky.

V případě Ostravského oblastního vodovodu bude na Novojičínsku dokončena komplexní modernizace vodojemu v kopřivnické části Mniší, která byla zahájena loni a vyžádá si 11 milionů korun. „Slouží k akumulaci pitné vody ze zdroje Kazničov pojmenovaného podle stejnojmenného vrcholu v Hukvaldské oboře, který zásobuje lokality Mniší a Vlčovice. Důvodem investice je špatný technický stav částečně historického vodojemu,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

V Jakubčovicích nad Odrou bude zahájena rekonstrukce technologie odkyselovací stanice s náklady přesahujícími devět milionů korun. Důvodem pro investici je snižující se účinnost odkyselovací technologie (filtrační náplně) ve třech otevřených filtrech. V důsledku toho pH pitné vody postupně klesá, což vede mimo jiné k uvolňování inkrustů v potrubí. Zároveň bude kvůli nevyhovujícímu technickému stavu sanována akumulace pitné vody v lokalitě a armaturní komora.

Za osm milionů bude modernizována a opravena stavební i technologická část úpravny vody v Klokočůvku. V nevyhovujících stavu je například zařízení pro čerpání pitné vody do vodojemu ve Spálově na náhorní plošině Oderských vrchů. Na hranici životnosti jsou také stavební prvky objektu.

Více než 23 milionů korun si vyžádá sanace vodojemu Salaš nad Bernarticemi nad Odrou s kapacitou 2 x 1500 metrů krychlových sloužícího k zásobování části Nového Jičína (výše položená zástavba a například nemocnice), Kunína, Šenova, Starého Jičína a dalších lokalit. Vodojem je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. V případě příznivého výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby bude stavba zahájena letos, pokračovat bude v příštím roce.

Dokončena bude například rekonstrukce vodovodních řadů v ulicích Masarykova, Fučíkova a Kostelní v Odrách. Ta byla zahájena v roce 2019 a celkem si vyžádá téměř 15 milionů korun. Vodovodní řady vyměníme také v Novém Jičíně v ulicích K Nemocnici, kde si stavba vyžádá pět a půl milionu korun, nebo v ulici U Jičínky, kde proinvestujeme zhruba tři miliony korun. Dokončíme také sanaci vodojemů ve Fulneku a Bílově,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Významná modernizace sítě pro dodávky pitné vody proběhne v Odrách v ulicích Ke Koupališti, Zahradní a Hranická s plánovanými náklady 12 milionů korun. Výměna vodovodu za pět milionů korun proběhne také v Příboře na Nábřeží Rudoarmějců a ulicích 9. května a Vrchlického.

Nejvýznamnějšími stavbami v čistírnách odpadních vod bude dokončení výstavby dosazovací nádrže v kopřivnickém čistírenském provozu. Ta byla zahájena loni a celkem si vyžádá 39 milionů korun. Důvodem pro investici je potřeba navýšení doby zdržení aktivační směsi v dosazovacích nádržích čistírny, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot, které mají zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek a zbytkového organického znečištění.

Dokončena bude také intenzifikace čistírny odpadních vod pro město Bílovec a Velké Albrechtice, která umožní napojení dalších nemovitostí po dobudování kanalizační sítě v okrajových částech těchto lokalit. Stávající čistírna odpadních vod byla přetížena a technologické zařízení vyžadovalo po letech spolehlivého fungování kvůli opotřebení výměnu. Kapacita se zvýší ze současných pěti tisíc ekvivalentních obyvatel na 8 800.

Kanalizační síť bude modernizována například v Novém Jičíně v ulici K Nemocnici, kde bude stavba probíhat v koordinaci s výměnou vodovodního řadu. Rekonstruovat se budou kanalizační stoky také v ulicích Žižkova a Nábřežní.
Kanalizační stoky budou za více než osm milionů korun modernizovány ve Frenštátě pod Radhoštěm v ulicích Příčnice a Školská čtvrť během probíhající regenerace místního sídliště. Sanací projde také kanalizace v Odrách v Mendlově ulici, stavba si vyžádá téměř 6,5 milionu korun.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 12,3 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 740 milionů korun, což je nejvíce v historii podniku a o téměř 60 milionů více než v loňském roce. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

V letošním roce investujeme do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii – 740 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav,“ shrnuje generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 


Fotogalerie

 

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...