Začala modernizace úpravny vody v Nové Vsi nad Lužnicí

I v zimních měsících pokračují vodohospodáři ve spolupráci s místními samosprávami v modernizaci vodohospodářského majetku. Příkladem je nedávno zahájená rekonstrukce úpravny vody v Nové Vsi nad Lužnicí na Jindřichohradecku.

„Stavba má tři  etapy, které zahrnují vystrojení vrtu, jeho propojení s úpravnou a kompletní rekonstrukci celé úpravny. Nová technologie umožní upravovat i podzemní vodu čerpanou z vrtu. Obec tak nebude závislá jen na zdroji ze štěrkopískového jezera,“ popsala vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová ze společnosti ČEVAK, která je zhotovitelem celé akce.

V současné době je již hotová pokládka vodovodu, napájecího a ovládacího kabelového vedení v délce  155 metrů, které spojují vrt s úpravnou. Ostatní práce budou pokračovat podle počasí. „Rekonstrukce prozatím probíhá za plného provozu, aniž by ji obyvatelé jakýmkoli způsobem pocítili na dodávkách nebo kvalitě pitné vody,“ dodala Olga Štíchová.

Na jaře budou muset vodohospodáři na nezbytně dlouhou dobu úpravnu odstavit. Ani tehdy ale lidé o dodávky pitné vody nepřijdou. Postará se o ně přistavená mobilní úpravna vody a automatická tlaková stanice. Ukončení prací je naplánováno na konec června příštího roku. Akce, jejímž investorem je obec Nová Ves nad Lužnicí je podpořena dotačním titulem Státního fondu životního prostředí a celkem bude stát téměř čtyři miliony korun.

Prudké výkyvy teplot z posledních dnů zaměstnávají vodohospodáře. Za posledních deset dnů řešili ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ví...
Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí dělící kraj na dvě téměř stejn...
Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...