COVID mění chování zákazníků

Covidová doba přináší pro všechny řadu změn. To se týká i přístupu k zákazníkům ze strany vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Přestože je v souvislosti s epidemickými opatřeními omezen osobní kontakt, zaměstnanci se i nadále naplno věnují požadavkům veřejnosti. Pouze se mění způsob komunikace. Například počet žádostí a požadavků zadaných prostřednictvím formulářů na webových stránkách společnosti (www.cevak.cz) či e-mailem vzrostl v tomto období o 25 procent.

Meziročně narostl počet takto zadaných požadavků o čtvrtinu. Jen v prosinci loňského roku odeslali naši zákazníci e mailem 1265 žádostí, což je o více než tři stovky než ve stejném období roku 2019,“ vysvětluje ekonomický ředitel společnosti ČEVAK a.s. Miloš Trnka.

O 500 telefonátů měsíčně stoupl také počet hovorů na call centrum. Nejčastěji se lidé ptají na vyúčtování faktur, informace ke změnám smluv nebo odečty vodoměrů. Případně jim operátorky radí, jak postupovat při uzavírání nových nebo změnách stávajících smluv. Uzavírání odběratelských smluv nebo fakturace nejsou jedinou činností, která zajímá odběratele. K té neméně důležité patří i vyjadřování k připojení na vodovodní a kanalizační sítě v případě, že budoucí odběratel staví nebo přestavuje dům. Právě dokument o povoleném připojení je nedílnou součástí stavebního řízení.

I tady se snažíme vyjít zákazníkům maximálně vstříc. Kontakty uvedené na webových stránkách společnosti v této oblasti jsou přesměrovány přímo na konkrétní pracovníky,“ vysvětluje Jiří Lipold, technický ředitel ze společnosti ČEVAK a.s.

Již devět z deseti žádostí je podáváno elektronicky prostřednictvím vyjadřovacího portálu a polovina z nich je vyřízena do deseti minut od podání. I přes komplikace způsobené pandemií stoupl počet vyřízených vyjádření meziročně o 13 procent. Jednání na místě je samozřejmě v nezbytných případech možné, ale za dodržení přísných hygienických opatření.

Pro mnohé zákazníky, stejně jako pro pracovníky společnosti ČEVAK a.s., je to nová zkušenost. „Jsme přesvědčeni, že osobní projednání směřuje ve složitějších případech rychleji k cíli, než elektronická komunikace. Proto jsme vždy chtěli umožnit našim zákazníkům osobní kontakt s našimi specialisty. Ten je nyní bohužel možný, s ohledem na vládní opatření, jen ve velmi omezené míře. Přesto se nám stále daří zajišťovat naše služby pro zákazníky v požadovaných termínech,“ říká Miloš Trnka.

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...