V Písku zrekonstruují jeden z vodojemů

Vodojem na Hradišti v Písku čeká od dubna do srpna tohoto roku rekonstrukce, při které bude vyměněno stávající potrubí za nové nerezové a optimalizovány trubní trasy.

Její součástí bude také instalace čerpadel a opravy železobetonových konstrukcí,“ uvedl jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík.

Rekonstrukce bude stát téměř 3,6 milionu korun bez DPH. Během rekonstrukce nebude omezena dodávka vody pro obyvatele města, práce nebudou mít vliv ani na kvalitu vody.

Vodojem Hradiště byl vybudován v 70. letech minulého století jako zásobárna vody pro Písek. Potrubí je stále původní a již bylo nutné přistoupit k jeho výměně, aby byl zajištěn bezporuchový provoz zařízení i v dalších letech. Vodojemy slouží pro akumulaci vody a jejich účelem je vyrovnat denní rozdíly mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebiteli. Má zajistit také potřebný tlak na vodovodní síti.

Rekonstruovaný vodojem na Hradišti I pojme 2 x 1 000 m3 (2x 1 000 000 litrů) vody. Kromě něj má Písek v provozu ještě vodojem Hradiště II o objemu 650 m3 vody, vodojem Logry o objemu 2 x 650 m3 vody, vodojem Amerika I o objemu 2 x 1000 m3 vody, vodojem Amerika II o objemu 2 x 2500 m3 vody a vodojem Semice o objemu 2 x 100 m3 vody.

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...