Soukup: Z extrémních dešťů nemají vodárny užitek

Na naše území nepřitéká žádná velká řeka, naopak. Nemáme ani moře, abychom vodu mohli vyrábět odsolováním z vody mořské, jako například Izrael, který dnes už takto vyrábí šedesát procent vody. Musíme si vystačit s tím, co nám zde naprší anebo nasněží. Ve vysílání ČRo Radiožurnál to uvedl technický ředitel Středočeských vodáren a.s. Bohdan Soukup.

„Lokální bouřky nám dělají problémy, naprší během dvou hodin jako za měsíc, a během dalších dvou hodin je to pryč,“ vysvětlil vodáren Bohdan Soukup důvody, proč z lokálních bouřek není žádný užitek. Právě lokální povodně a extrémní sucha jsou dvě strany jedné mince. „Hladina podzemních vod jde dolů, neustále se snižuje. Vody tady není neomezené množství, a pokud si ji vyplýtváme, tak už sem žádná další odnikud nepřijde,“ varoval dále Soukup.

Proč je Česká republika na špičce v oblasti výroby pitné vody a čištění splašků? Kdo všechno se od českých vodohospodářů učí? A věděli jste, že Brusel, hlavní město EU, ještě donedávna vůbec neměl čistírnu odpadních vod a vypouštěl všechny splašky rovnou o moře? Poslechněte si pořad Host Radiožurnálu s Bohdanem Soukupem.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...