Soukup: Z extrémních dešťů nemají vodárny užitek

Na naše území nepřitéká žádná velká řeka, naopak. Nemáme ani moře, abychom vodu mohli vyrábět odsolováním z vody mořské, jako například Izrael, který dnes už takto vyrábí šedesát procent vody. Musíme si vystačit s tím, co nám zde naprší anebo nasněží. Ve vysílání ČRo Radiožurnál to uvedl technický ředitel Středočeských vodáren a.s. Bohdan Soukup.

„Lokální bouřky nám dělají problémy, naprší během dvou hodin jako za měsíc, a během dalších dvou hodin je to pryč,“ vysvětlil vodáren Bohdan Soukup důvody, proč z lokálních bouřek není žádný užitek. Právě lokální povodně a extrémní sucha jsou dvě strany jedné mince. „Hladina podzemních vod jde dolů, neustále se snižuje. Vody tady není neomezené množství, a pokud si ji vyplýtváme, tak už sem žádná další odnikud nepřijde,“ varoval dále Soukup.

Proč je Česká republika na špičce v oblasti výroby pitné vody a čištění splašků? Kdo všechno se od českých vodohospodářů učí? A věděli jste, že Brusel, hlavní město EU, ještě donedávna vůbec neměl čistírnu odpadních vod a vypouštěl všechny splašky rovnou o moře? Poslechněte si pořad Host Radiožurnálu s Bohdanem Soukupem.

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...