Vodohospodáři čistí hluboký vrt u Českých Budějovic

Do očisty a údržby 310 metrů hlubokého vrtu se pustili vodohospodáři Čevaku. Podzemní vrt se nachází se nedaleko Opatovic a je jedním ze dvou, které zásobují surovou vodou Úpravnu vody České Budějovice. Jedná se technicky náročnou akci.

Údržbu vrtu, která si žádá jeho krátkodobé odstavení, vodohospodáři spojili s kontrolou budějovické úpravny. Celá akce trvá pět dní. České Budějovice jsou po celou dobu plně zásobovány vodou z úpravny vody Plav a obyvatelé města tedy žádnou změnu nezaznamenají.

 

Pražské vodovody a kanalizace přichystaly pro fanoušky vodárenské historie den otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství v Podolské vodárně. P...
V čistírně odpadních vod ve Vrapicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje oprava takzvaných dosazovacích nádrží, což umožní budoucí zvýšení ka...
Do očisty a údržby 310 metrů hlubokého vrtu se pustili vodohospodáři Čevaku. Podzemní vrt se nachází se nedaleko Opatovic a je jedním ze dvou, kter...
SOVAK ČR vás srdečně zve na 20. ročník tradiční konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá ve dnech 2.–3. 11. 2022 v TOP Hotelu Praha. ...