Více než miliarda korun do vodárenské infrastruktury v roce 2022

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii. Téměř 334 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 256 milionů do vodovodních sítí a 143 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Spolu s opravami dosáhne částka, která poputuje do obnovy a rozvoje infrastruktury pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,04 miliardy korun. Je to nejvíce v historii společnosti.

„Za posledních deset let jsme investovali 5,73 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav. V dlouhodobějším výhledu počítáme s kontinuálním nárůstem investic. Když se podíváme na vývoj v čase, v roce 2021 investujeme o téměř čtvrt miliardy korun, tedy o 46 % více, než tomu bylo před deseti lety. I toto srovnání ukazuje, že naše společnost přistupuje k péči o vodárenskou infrastrukturu s plnou odpovědností a vážností, aby zajistila požadované služby ve vysoké kvalitě pro všechny odběratele,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V případě páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – bude zahájena rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá za téměř 85 milionů korun. Stavba se protáhne do roku 2023, v příštím roce zde bude proinvestováno více než 27 milionů korun a naváže na dokončení modernizace přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá. Ta byla stavebně dokončena v uplynulých týdnech a vyžádala si více než 145 milionů korun.

Téměř 29 milionů korun si vyžádá komplexní modernizace technologické a stavební části v Úpravně vody Odry. Dokončena bude také rekonstrukce odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou, která začala letos a vyžádá si celkem 13 milionů korun.

V roce 2022 investují SmVaK Ostrava do vodárenské infrastruktury 753 milionů korun. Dalších 288 milionů směřuje do oprav. Jde o nejvyšší částku v historii společnosti

Intenzivně se pracuje na přípravných pracích na modernizaci automatizovaného systému řízení a technologie Úpravny vody ve Vyšních Lhotách, kde se v příštím roce předpokládá zahájení prací, jejichž náklady přesáhnou 116 milionů korun a potrvají dle předpokladů do roku 2025.
V příštím roce bude dokončena výměna části odtokového potrubí z reakčních nádrží ozónu v provozu Úpravny vody Podhradí. Ta si celkem vyžádá více než 15 milionů korun.

Společnost bude také řešit nedostatečnou vydatnost u některých lokálních zdrojů, kde v případě dlouhých suchých period přestává kapacita postačovat. Propojeno tak bude za 12 milionů korun například vodovodní potrubí mezi Metylovicemi a Lhotkou pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku, kde byly v uplynulých letech nezbytné provozní zásahy k zajištění dostatečné kapacity dodávek pitné vody pro všechny odběratele.
Zásahy budou nezbytné také v provozování Úpravny vody Bystré zásobující Trojanovice na Frenštátsku. Rekonstruovat se budou například také vrty v Chlebičově na Opavsku.

„Významně investovat budeme také do vodovodních sítí ve větších sídlech – centrech jednotlivých mikroregionů, ale i menších obcích v kraji. V Českém Těšíně odstartuje jedenáctimiliónová výměna vodovodu v ulicích Svojsíkova, U Mlékárny a Jablunkovská. Jedenáct a půl miliónu nás bude stát modernizace v ulici Staříčská ve Sviadnově a čtyři milióny korun v ulici O. Kišové ve stejné obci. Za více než pět milionů vyměníme vodovod v Jamnické ulici ve Frýdku – Starém Městě. Druhou etapou za deset miliónů korun bude pokračovat modernizace v Petřvaldu u Karviné ve Vodárenské a Šumbarské ulici. Za devět miliónů vybudujeme nový vodovod v Myslivecké ulici v Bohumíně – Skřečoni. Za 14 milionů zmodernizujeme vodovod v Odrách v ulicích Ke Koupališti, Zahradní a Hranická. Odstartuje výměna vodovodního řadu mezi Sedlnicemi a Bartošovicemi nad Odrou na Novojičínsku, která si celkem vyžádá více než 37 milionů korun,“ dokládá na příkladech technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.
Vodovodní řady se budou modernizovat a měnit například také na několika místech v Havířově, Karviné, Orlové, Bílovci, Kopřivnici nebo Opavě.

Sanací projde také řada vodojemů. Za více než 11 milionů bude sanován vodojem nad obcí Baška na Frýdecko-Místecku. Za osm milionů budou zrekonstruovány armaturní i akumulační komory ve vodojemu v Karviné – Ráji. Více než 20 milionů korun si vyžádá rekonstrukce vodojemu v Havířově – Životicích.

V oblasti kanalizací bude probíhat několik významných investičních akcí například v Opavě, Novém Jičíně, Havířově, Třinci, Frýdku-Místku, Paskově, Bohumíně, Petřvaldu, Kopřivnici a dalších městech a obcích regionu.
„Například v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku budeme rekonstruovat biologickou část a kalové hospodářství místní čistírny odpadních vod stejně jako odlehčovací komory v kanalizační síti. V součtu přesáhnou náklady 30 milionů korun. Za deset milionů zrekonstruujeme čistírenský provoz v Rychvaldu. Více než 13,5 milionu korun si vyžádá modernizace technologické a stavební části čistírny v Albrechticích u Českého Těšína. Za téměř 20 milionů korun vybudujeme kanalizaci a čistírnu odpadních vod v části Skřipova25 – Hrabství – na Opavsku,“ vysvětluje Veselý.

Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...