Nulová viditelnost a zápach – potápěči opravili čističku

Potápěči ze Záchranného sboru ČR z Náchoda dokázali za plného provozu čistírny odpadních vod Dobruška opravit provzdušňovací element v aktivační nádrži.

„Při běžné kontrole provozu jsme zjistili poruchu provzdušňovacího elementu v aktivační nádrži,“ popsal situaci Jiří Petřík, vedoucí provozu kanalizací a čistíren odpadních vod společnosti AQUA SERVIS, dceřiné společnosti ENERGIE AG BOHEMIA. Tato jednotka zásobuje kyslíkem mikroorganismy, které čistí odpadní vodu. Při standardním postupu opravy by musela být aktivační nádrž odstavena a vyčerpána, což by si vyžádalo nejméně dva dny. Aby se k tomuto kroku přistoupit nemuselo, sestoupali potápěči během náročné operace do kalné vody nádrže a porouchanou provzdušňovací jednotku opravili.

„Pro potápěče byla akce velkou výzvou. Museli se orientovat při téměř nulové viditelnosti a ve velmi nehostinném prostředí silně zapáchající odpadní vody. Museli provést zásah téměř „poslepu“. Závadu se podařilo odstranit za plného provozu čistírny odpadních vod během jedné hodiny,“ spokojeně konstatoval Jiří Petřík.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...