Dobroslavice mají novou čistírnu odpadních vod a zmodernizovanou kanalizaci

Zhruba 93 milionů korun investovala společnost SmVaK Ostrava do komplexního odvádění a čištění odpadních vod v obci nad Hlučínským jezerem (Štěrkovnou)

Do zkušebního provozu byla uvedena čistírna odpadních vod vybudovaná v uplynulých dvou letech s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel. Komplexní modernizací a částečnou dostavbou prošla také jednotná kanalizační síť, která byla vybudována před šedesáti lety, v některých lokalitách dokonce ještě dříve. Díky tomu může odpovídajícím způsobem likvidovat odpadní vody zhruba 70 % nemovitostí v obci, které byly doposud napojeny na čtyři kanalizační výusti bez následného čištění. To bylo zajišťováno individuálně žumpami nebo septiky.

„Odvádění odpadních vod z jednotlivých částí obce je řešeno vzhledem ke složité konfiguraci terénu a náročným spádovým podmínkám systémem gravitačního odvádění odpadních vod do kanalizačních čerpacích stanic. Odtud jsou čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny odpadních vod. Realizované technické řešení se snažilo v maximální možné míře využít stávající jednotné kanalizace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení majitelů jednotlivých nemovitostí stavební činností,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Kanalizaci v některých částech obce byla již tak poškozena, že bylo nezbytné tyto úseky komplexně rekonstruovat, což si vyžádalo větší stavební zásahy. Kanalizační síť byla také doplněna o nové úseky s odlehčovacími komorami. Technicky nevyhovující a zastaralé revizní šachty byly nahrazeny novými.

„V části ulic Přerovská, U břízek a Na Výsluní byla vybudována nová splašková kanalizace. Aby bylo možné zajistit vzhledem k nepříznivým spádovým podmínkám odvádění odpadních vod z celé obce do nové čistírny odpadních vod, byly během stavby vybudovány tři nové kanalizační čerpací stanice,“ vysvětluje Tlolka.

Celkem si rekonstrukcí nebo dostavbou prošlo 1572 metrů gravitační kanalizační sítě a 531 metrů výtlaků.
Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla vybudována v jihozápadní části obce. V místech zakončení stávající kanalizace výustními objekty byly vybudovány tři odlehčovací komory. Čistírna byla vyprojektována s dostatečnou kapacitou, aby se na ní mohly připojovat další domácnosti.

„V uplynulých týdnech jsme spustili do zkušebního provozu novou čistírnu odpadních vod v Doubravě na Karvinsku, kde do té doby zhruba 500 obyvatel odvádělo odpadní vody předčištěné žumpami a septiky do kanalizačních výustí. Čistírnu a související kanalizační infrastrukturu za 32 milionů korun jsme navíc vyprojektovali tak, že má dostatečnou rezervu pro napojení dalších domácností v případě, že by došlo v lokalitě ke stavebnímu rozvoji.
V případě Dobroslavic ležících nad atraktivní a navštěvovanou lokalitou Hlučínského jezera, které teď mimo jiné prochází dlouho očekávanou a plánovanou miliardovou sanací, jsme investovali dokonce ještě třikrát více než v Doubravě. Je to náš příspěvek pro zvýšení kvality života lidí v obou lokalitách, stejně jako důkaz odpovědného přístupu k životnímu prostředí, přičemž ohledy na jeho úroveň jsou pro nás při každodenní činnosti zásadní. Tyto stavby jsme financovali z vlastních zdrojů bez jakýchkoliv dotačních prostředků. I to je třeba zmínit jako poznámku do často neracionální a populistické debaty o výši vodného a stočného v naší zemi a údajně neodpovědných vodárenských společnostech, které se honí za ziskem a nestarají se odpovídajícím způsobem o infrastrukturu. Tyto stavby jsou jasnou ukázkou toho, že tato kritika nemusí být oprávněná,“ říká generální ředitel SMVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 


Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...