Bezděčínští se připojili na novou kanalizaci a čistírnu

Obyvatelé Bezděčína, místní části Želče na Táborsku, jsou již napojeni na kanalizaci. Umožnila to výstavba 183,1 metru dlouhého kanalizačního potrubí, kterým bude odpadní voda odtékat na novou čistírnu. Doposud byly odpadní vody předčišťovány v septicích a následně odváděny jednotnou kanalizací do místního potoka anebo se hromadily v bezodtokových jímkách a odtud byly odváženy k likvidaci.

Investiční akce v hodnotě více než 8,6 milionu korun zahrnovala výstavbu nové čistírny odpadních vod s kapacitou 130 ekvivalentních obyvatel, na níž byly napojeny všechny nemovitosti, u kterých to bylo technicky možné, a dostavbu splaškové kanalizace. Tímto opatřením se minimalizoval odtok splaškové vody do Bezděčínského potoka.

Investice za 8,6 milionu korun byla financována jak z vypsaných dotačních titulů, tak z prostředků vlastníka vodohospodářské infrastruktury obce Želeč. Konkrétně, dotace ministerstva zemědělství činila 5,6 milionu, dotační titul Jihočeského kraje pokryl náklady ve výši 869 tis. korun (všechny uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH). Zbývající částku investovala do rozvoje své vodohospodářské infrastruktury obec. Akce byla zahájena v loňském roce a ukončena nyní.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...