65 milionů zainvestuje SmVaK Ostrava do vodovodních sítí a související infrastruktury na Karvinsku

143 milionů letos poputuje do vodárenské infrastruktury na Karvinsku. Kromě modernizace vodovodních sítí bude dalších 78 milionů směřovat do odvádění a čištění odpadní vody.

Nejrozsáhlejší a nejnákladnější akce odstartuje na jaře v Karviné-Fryštátě, kde budou vyměněny litinové vodovodní řady z konce 50. let minulého století za 1365 metrů nové sítě z tvárné litiny. 945 metrů povede v současné trase, 338 metrů v nové a 82 metrů bude na rozdíl od zbytku potrubí položeno bezvýkopově metodou řízeného vrtání. Po dobu stavby budou zasažení odběratelé v ulicích Máchova, Ostravská, Alšova, Husova a Na Bělidle zásobováni suchovodem. Modernizace potrubí a související infrastruktury si vyžádá více než 26 milionů korun.

V Karviné bude dokončena výměna vodovodu také v Haškově ulici v části Ráj, která si vyžádá sedm a půl milionu korun, nebo v Karviné – Novém Městě v ulicích Janáčkova, Erbenova a na Náměstí Budovatelů s náklady 4,8 milionu korun.

V Orlové – Porubě bude vyměněn ocelový vodovodní řad z konce 50. let minulého století v ulici Václavská, kde město plánuje modernizaci povrch komunikace. 475 metrů nového potrubí bude z tvárné litiny s ochranou vnitřního povrchu. Náklady přesáhnou sedm a půl milionu korun. V Havířově – Šumbarku bude dokončena výměna vodovodních řadů v ulicích Odboje a Dukelská, která byla zahájena před koncem loňského roku. Důvodem investice je poruchovost ocelových a litinových řadů z druhé poloviny 50. let minulého století. Nové potrubí v délce 1308 metrů bude z vysokohustotního polyetylenu, přepojeno bude 41 plastových přípojek, 10 kovových bude
vyměněno. Náklady přesáhnou 14 milionů korun.

Modernizace vodovodu bude dokončena také v centru Havířova v ulicích U Školky, Gogolova, Majakovského a Matuškova. Téměř pět milionů korun si vyžádá výměna ocelového vodovodního řadu z konce 60. let minulého století v Rychvaldu v ulicích Orlovská, U Pošty a Michálkovická. Stavbu bude koordinována s městem, které plánuje za městským úřadem rozšiřovat parkoviště. 429 metrů potrubí bude položeno bezvýkopovou technologií řízeného vrtání. Otevřeným výkopem budou realizovány pouze krátké úseky. Infrastruktura pro dodávky pitné vody se na Karvinsku bude letos modernizovat také v Těrlicku v ulicích Slezská a Kosmonautů nebo v  Petřvaldu.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...