V sobotu a v neděli se bude opravovat hlavní přivaděč vody do Jihlavy

V noci z 1. 5. na 2. 5.2021 se bude opravovat porucha na hlavním přiváděcím vodovodním řadu, který zásobuje pitnou vodou větší část města Jihlavy.

Mapa opravou zasažených lokalit  [PDF, 1,3 MB]

Pokud nenastanou komplikace, opravy by měly probíhat bez přerušení dodávek vody. V případě, že se při opravách ukáže potřeba vyměnit část potrubí, mohou nastat výpadky v dodávkách vody.

Provozovatel vodárenské infrastruktury v Jihlavě, vodohospodářská divize Služeb města Jihlavy, ubezpečuje, že by v takovém případě šlo jen o krátkodobé noční přerušení dodávek nebo o pokles tlaku vody v potrubí. Vzhledem k nočním hodinám o víkendu to odběratelé vody ani nemusí zaznamenat.

Po skončení prací a po obnovení dodávky pitné vody může dojít k zakalení pitné vody. Práce na odkalení by v případě potřeby probíhaly od ranních hodin v neděli 2. 5. 2021. Podrobnější Informace o případné odstávce pitné vody budou zveřejněny na www.vodasmj.cz

Telefon na vodohospodářský dispečink SMJ 704 641 500.

 

 

Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky této inv...
Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydli...
Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojn...
Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaško...