Jihočeské obce investují do vody přes 120 milionů

Zhruba 120,6 milionů korun plánuje v roce 2020 vydat Jihočeský vodárenský svaz (JVS) do obnovy vodárenské infrastruktury. Firma, patřící obcím, má z této částky už na investice a opravy uzavřeny zakázky za 30,2 milionů Kč, za dalších 26,6 milionů Kč budou sjednány během prvního pololetí a zbytek pak ve druhé polovině roku.

„Údržba a obnova přes 550 kilometrů vodárenské soustavy, vybudované bezmála před půlstoletím, není levná. Pro její bezpečný provoz je však naprosto zásadní a nezbytná. A vlastně nikdy nekončí, protože jde opravdu o rozsáhlý majetek s řadou vodojemů, čerpacích stanic a stovkami kilometrů potrubí,“ říká Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS. Svaz je největším producentem pitné vody na jihu Čech. Loni jí vyrobil 16,166 milionů m3, letos plánuje 16,240 milionů m3.

Největší investice roku se koncentrují na Táborsko, které je stoprocentním odběratelem vody ze soustavy. V prvním pololetí skončí komplikovaná rekonstrukce vodojemu Svatá Anna, zahájená na podzim 2018, a začne 6. etapa stavebních úprav 5,6 kilometrů vodovodu Zlukov – Svatá Anna v úseku Soběslav – Doubí. Při ní se potrubí z azbestocementu, instalované koncem 60. let, vyvložkuje plastovým polyetylenem. To jeho životnost prodlužuje o 20 až 30 let.

Mezi další priority patří stavba nové části výtlačného řadu u Libějovic a rekonstrukce technologie čerpací stanice Hosín, přes níž na Táborsko a částečně Jindřichohradecko ročně proteče více než 4,5 milionů m3 pitné vody.

Součástí investičního plánu JVS je i projektová příprava více než padesátky staveb pro další období. Mimo jiné bude nutné zmodernizovat dispečink v úpravně vody Plav, odkud se řídí celá vodárenská soustava. Půjde o výměnu řídicích systémů, včetně dálkových přenosů, a rozvaděčů. Nejpozději do roku 2021 se musí provést rovněž revize podzemní kilometrové štoly ve Straňanech, přivádějící surovou vodu z římovské přehrady do plavské úpravny. A to mimo jiné znamená na několik dní štolu zcela odstavit a upravovat vodu z náhradních zdrojů ve Vidově.

Mezi projekty, na nichž se dlouhodobě pracuje už od roku 2014 je také obnova 7 km přivaděče surové vody z přehrady Římov do úpravny vody Plav za více než čtvrt miliardy korun. Stavba má už na všechny tři etapy platné územní rozhodnutí a dokončují se dokumentace pro stavební povolení. Zatímco na II. etapu portál Plav – úpravna vody má již JVS souhlas vlastníků pozemků, u zbylých dvou etap se to ještě zcela nepodařilo. Novela zákona o výstavbě veřejně prospěšných liniových staveb by taková jednání s vlastníky mohla urychlit.

„Jde o strategickou, životně důležitou stavbu pro zásobování obyvatel jihočeského kraje pitnou vodou. Nelze tedy pochybovat o tom, že je ve veřejném zájmu. Jednání s vlastníky pozemků v zátopovém území řeky Malše jsou velmi komplikovaná, ale věříme, že stavbu zrealizujeme podle plánu,“ říká Antonín Princ. Asi dvoukilometrová část přivaděče o průměru 1400 mm má vést v nové trase mimo zastavěné území obce Doudleby, zbytek pak souběžně s tou současnou.

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...