Vodovod pod řekou zahloubí unikátní razicí štít Ludmila

Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej umístila na staveniště a před startem jeho práci požehnal místní římskokatolický kněz.

Vyhloubením tunelu pod řekou začne dlouho očekávaná rekonstrukce tohoto úseku vodovodu, kterým denně proteče až 30 milionů litrů pitné vody. Bezvýkopovou technologii zvolily Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM) jako v podstatě jedinou možnou. „Stroj je jediný v republice, je kompletně nový, tato technologie je jediná možnost, jak zde vyřešit propojení břehů. Stroj je tlačen ze startovací jámy, za ním jsou vkládány ocelové roury a zemina je hydraulicky odtěžována na povrch. Celé se to cyklicky opakuje až je dosaženo cílové jámy,“ vysvětluje stavbyvedoucí a operátor štítu Jan Brabec.

Rekonstrukce shybky pod Labem vyřeší vysoké riziko ohrožení dodávek pitné vody pro zhruba 200 tisíc lidí na Kladensku a Mělnicku. Dvouramenné vedení pod korytem řeky je totiž dlouhodobě v havarijním stavu, kdy jedno z ramen potrubí je dokonce nefunkční.
Obnova shybky byla proto zařazena mezi první projekty, k jejichž částečnému financování se přihlásilo Ministerstvo zemědělství prostřednictvím nového dotačního titulu. Ten vznikl na základě debaty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn, vedené mezi Asociací vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (VKM je zakládajícím členem) a ministerstvem.
Stát se konkrétními činy přihlásil k spoluzodpovědnosti za zajištění pitné vody v kritických obdobích. Současná spolupráce Ministerstva zemědělství, asociace vlastníků (AVPVI) a sdružení SOVAK vede ke konkrétním výsledkům, které vodárenským společnostem umožňují realizovat konkrétní projekty. Posun z časů debat a studií k realizaci staveb, jako je například obnova shybky v Obříství je vynikající zprávou pro vodohospodáře a hlavně pro všechny, kdo pitnou vodu potřebují,“ dokreslil ředitel VKM Josef Živnůstek.

 

Základní údaje:
Průměr potrubí: 1200 mm
Délka potrubí: 141,5 m (2×)
Hloubka startovací a cílové jámy: 11 m
Investor: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Zhotovitel: PRAGIS a.s.
Správce stavby: Garnets Consulting a.s.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Vysoutěžená cena: 98 240 678 Kč (bez DPH)

 

Po úspěšném jarním i podzimním kole v loňském roce startuje na konci dubna v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků...
Původní potrubí a šoupata za nová měnili vodohospodáři ze společnosti ČEVAK a.s. ve vodojemu Včelná na Českobudějovicku, který zásobuje pitnou vodo...
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájila v březnu tohoto roku stavbu kanalizace v ulici Za Škodovkou. Jedná se o první etapu výstavby tz...
Zajímavý přírodní jev je možné pozorovat v těchto dnech na vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce nedaleko Prahy. U hlavního přítoku do nádrže se...