Lišovská čistírna má nový systém provzdušňování

Nový systém provzdušňování má čistírna odpadních vod v Lišově. Ve dvou etapách tady technici vyměnili 160 kusů aeračních elementů. Ty vhánějí do vody vzduch a napomáhají tak životu bakterií, které hrají v celém procesu jejího čištění důležitou roli.

„Nejprve jsme museli odčerpat a odtěžit téměř sto tun kalu a nádrže kompletně vyčistit,“ vysvětlil vedoucí provozní oblasti Jih Miroslav Ježík ze společnosti ČEVAK, která vodohospodářský majetek města spravuje. Nádrže hluboké 4,5 metru čistili zaměstnanci společnosti ČEVAK sacím bagrem a dočišťovali ručně pomocí tlakové vody, zbytek kalu bylo potřeba odsát čerpadly.

Aerační elementy se na čistírně měnily po 11 letech, přičemž jejich průměrná životnost je 8 až 10 let. Celá akce byla rozdělena do dvou etap, jedna se uskutečnila v červenci a druhá v srpnu. Celkové náklady činily 647 tisíc korun (bez 21 %DPH) a platilo je Město Lišov, jako vlastník vodohospodářského majetku.

Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky této inv...
Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydli...
Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojn...
Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaško...