Ve dnech 22. – 24. září se bude v Litomyšli konat 14. bienální konference CzWA

Bienální konference VODA je vlajkovou konferencí Asociace pro vodu ČR a fórem pro setkávání širokého spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný rozvoj společnosti. Konference je pořádána v úzké spolupráci s akademickou sférou a pod záštitou státní správy již od roku 1995.

Hlavní témata letošního ročníku konference vycházejí z témat, kterým se The Czech Water Association (CzWA) dlouhodobě věnuje a která pokrývají spektrum záběru její činnosti:

Čištění odpadních vod a zpracování kalů
Opětovné užívání vody a kalu
Dešťové vody ve městech, stokové sítě
Vodárenství
Specifické polutanty
Venkovské oblasti a voda
Ochrana vod
Aktuality v oboru

Letos bylo podáno přes 100 abstraktů, což umožnilo sestavit bohatý program s uspořádáním do dvou i tří paralelních sekcí. Rostoucí zájem o konferenci přiměl pořadatele opustit kapacitně nevyhovující Poděbrady a hledat nové místo konání konference. Přijeďte se poučit, pobavit, sdílet informace a diskutovat tentokrát do Litomyšle!

Program je složen z vyzvaných plenárních přednášek, standardních tematických odborných sekcí a ze sekcí kombinujících bleskové prezentace s postery a diskuzí, které se při minulém ročníku konference osvědčily. V programu jsou také specificky zaměřená diskuzní fóra vycházející z témat diskutovaných na Ideových konferencích CzWA, která se snaží definovat aktuální klíčové okruhy pro výzkum a další směřování vodního hospodářství v ČR. V rámci konference jsou udíleny Ceny předsedy CzWA za nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení pro autory do 35 let. Letos bude vybíráno ze 17 přednášek a 21 posterů.

Pro koho je konference určena, koho mohu potkat

Konference je určena pracovníkům ve výzkumu a vývoji, technologům, projektantům, konzultantům, představitelům průmyslu a pracovníkům neziskového sektoru a veřejné správy. Všichni zmínění čelí stejné výzvě, a to poskytnout společnosti inovativní a efektivní způsoby hospodaření s vodou, zaručující její udržitelný rozvoj v podmínkách klimatické změny a stále vyšších požadavků na ochranu životního prostředí. Typický počet účastníků konference je 200+

Bohatý společenský program

V letošním roce je pro návštěvníky připraven bohatý společenský program, který je celý součástí vložného konference. Program zahrnuje koncert vážné hudby, večerní raut na zámeckém návrší, čtvrteční večerní neformální posezení a tradiční páteční exkurze, kdy letos máte možnost navštívit ukázky hospodaření s dešťovými vodami ve městě Lanškroun nebo zvolit kulturně historický program v areálu Státního zámku Litomyšl.

Více informací o konferenci lze najít na webu CzWA zde.

 

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...