Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 6/2023 časopisu Sovak

Letošní šesté číslo časopisu SOVAK se zaměřuje napřínosy dlouhodobého využívání chytrých vodoměrů ve středně velké vodárenské společnosti shrnuje článek autorů Michal Žahour, Filip Wanner, Filip Míka, Roman Badin a Jiří Paul. Článek mapuje vývoj v používání chytrých vodoměrů jako nástroje pro každodenní činnosti společnosti i pro strategický rozvoj od prvních instalací v roce 2012. 

Jan Baštínský, Lucie Fochtová, Marek Trojek, Zdeněk Prymus a Radka Vanková v článku Ztráty vody v OVAK pod 10 % popisují technologická řešení, která společnosti Ostravské vodárny a kanalizace pomohla dosáhnout výrazného snížení ztrát vody v Ostravě. Článek Recyklace, závlahy, hygienické zabezpečení – nároky autorů Ladislava Matějů, Nelly Matoušková, Magdalena Zimová a Marta Kořínková se věnuje podmínkám pro další využití již jednou použité vody, které se řídí jejich kvalitou deklarovanou jak požadovanými vstupními parametry, tak posouzením rizika pro jejich využití. Radka Hrdinová připravila stručnou zprávu o 22. mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2023, která se uskutečnila ve dnech 23.–25. května na výstavišti PVA EXPO Praha.

Ivan Demjan v příspěvku Shybka pod řekou Vltavou provedená metodou řízeného horizontálního vrtání přibližuje projekt dvojitého výtlaku PEHD d400 x 23,7 RC, jehož trasa musela překlenout Litovicko-Šárecký potok a boční koryto Vltavy. V článku Informace o publikaci Ministerstva zemědělství Vodovody a kanalizace ČR 2021 Ekonomika Ceny Informace Karel Frank představuje nejen samotnou publikaci, ale také některé ze statistických údajů, které jsou v ní shromážděny. V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech a aktivitách společností Jihočeský vodárenský svaz, ČEVAK, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Marek Coufal připravil pro časopis Sovak zprávu z Vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2023, která již po šestadvacáté nabídla odborné přednášky zaměřené především na novinky, poznatky a zkušenosti z oblasti úpravy a dopravy pitné vody. V článku Proces EIA – historie a současnost se Vilém Žák zaměřil na legislativní zakotvení procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Vrací se v něm k počátkům české legislativy v této oblasti a věnuje se také současné praxi.

Obsah čísla 6/2023 časopisu Sovak je k nahlédnutí zde.

 

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...