Přísná bezpečnostní opatření stále dodržují i vodohospodáři

Zajistit dodávky pitné vody a čištění vod odpadních zůstává prioritou vodohospodářské společnosti ČEVAK. A to zejména nyní, kdy je veřejnost nabádána ke zvýšené hygieně. V souvislosti s epidemií nemoci COVID–19 proto společnost přijala přísná bezpečnostní opatření. Jejich cílem je ochránit zaměstnance a tím také zachovat plynulý provoz všech vodárenských zařízení

„Například pracovníci provozu jsou rozděleni na menší skupiny tak, aby nepřišli do kontaktu s ostatními kolegy. Tam, kde je to možné, je přidělována práce telefonicky a zaměstnanci vyjíždějí přímo z domova. Tato opatření mají zamezit tomu, aby případné onemocnění některého z kolegů vedlo k nákaze většího počtu lidí, nebo jejich umístění do karantény,“ popsal provozní ředitel společnosti Peter Bolha.

Zaměstnanci jsou nabádáni, aby minimalizovali kontakty se třetími osobami i vzájemné, a sledovali svůj zdravotní stav. „Tam, kde je to možné, mají naši zaměstnanci nařízenou práci z domova. Pokud je nutná jejich přítomnost na pracovišti, musí být vybaveni příslušnými ochrannými prostředky, minimálně však rouškou, a dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Objekty se pravidelně dezinfikují,“ řekla mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

ČEVAK již dříve přerušil fyzické odečty vodoměrů a jejich výměny a zakázal nepovolaným osobám vstup do všech objektů. Omezena zůstává i činnost zákaznických center a pro veřejnost jsou uzavřeny pokladny společnosti, které umožňovaly hotovostní platby. „I z toho důvodu jsme od 23. března prodloužili splatnost námi vystavených faktur za vodné a stočné na 30 dnů,“ doplnila ekonomický ředitel společnosti ČEVAK Miloš Trnka.

Společnost ČEVAK omezila všechny vlastní plánované zásahy a manipulace na síti, aby minimalizovala odstávky v dodávkách pitné vody. Vodohospodáři provedli pouze jarní odkalování vodovodů, aby zajistili i nadále kvalitu dodávané pitné vody ve vodovodní síti. „Plánované odstávky děláme pouze u důležitých a pokračujících staveb, tam, kde je takřka nulový dopad na spotřebitele,“ upřesnil Peter Bolha.

Platí, že námi dodávanou pitnou vodu z veřejného vodovodu mohou lidé používat bez jakéhokoliv omezení. COVID-19 je totiž citlivý na preparáty, které se k úpravě vody používají, a ve vodovodu nemá šanci přežít.

Prudké výkyvy teplot z posledních dnů zaměstnávají vodohospodáře. Za posledních deset dnů řešili ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ví...
Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí dělící kraj na dvě téměř stejn...
Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...