Nová smlouva zajistí Pardubicku dodávku pitné vody do roku 2030

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK Chrudim třístranná smlouva, která mimo zajistí dodávku kvalitní pitné vody z oblasti Chrudimska pro Pardubice a okolí do roku 2030.

„Dnes podepsaná smlouva obsahuje mimo jiné podmínky, za jakých bude až do roku 2030 předávána pitná voda z oblasti Chrudimska naši společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Pro nás je toto důležité z důvodů předvídatelnosti vývoje ceny,“ popsal smlouvu předseda představenstva VAK Pardubice Martin Charvát.

„Jsem přesvědčen, že tato smlouva je vyváženým dokumentem, který je pro všechny strany přijatelný. O obsahu dokumentu smluvní strany vyjednávaly téměř jeden a půl roku s tím, že každá se snažila vyhovět požadavkům cenové regulace, zákonným ustanovením i vlastním provozním potřebám,“ doplnil předseda představenstva Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. Roman Pešek.

Součástí smluvního ujednání je Dohoda o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů. „Pro společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. má smlouva význam i z pohledu plánování investic do rekonstrukce části přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy v majetku naší společnosti, protože právě jejím prostřednictvím jsou dodávky pitné vody na Pardubicko realizovány. Zahájení této rekonstrukce je plánováno od jara příštího roku 2022,“ dodal předseda představenstva VAK Chrudim Ivan Jeník.


Ne vždy na poruchu vodovodního potrubí upozorní voda vyvěrající ze země. Mnohdy je jeho poškození nenápadné a odhalení problému tak pro vodohospodá...
O pokračování jednoho z nejúčinnějších nástrojů strategického zabezpečení obyvatel pitnou vodou i v případě déletrvajícího sucha hovoří náměstek mi...
Vodovody a kanalizace Hradec Králové zahájily obnovu přívodního řadu z úpravny vody Orlice do novohradeckých vodojemů a zvýšení akumulace vodojemu ...
Potřeba je citlivý přístroj, sluchátka a zkušené uši vodohospodářů. Společnost ČEVAK a.s., která provozuje vodohospodářský majetek ve více než 300 ...