Nevyužívaný areál Holotovec byl odstraněn

Vodárenský areál Holotovec na pomezí Petřvaldu u Karviné a orlovské části Lazy začal sloužit svému účelu již v roce 1912, kdy byl zahájen provoz místních zdrojů podzemní vody v podobě čtyř studní, čerpací stanice a úpravny vody. Z důvodu nevyhovující kvality vody byla vodárenská infrastruktura odstavena z provozu v roce 1994 a zásobovaná lokalita byla přepojena na páteřní systém výroby a distribuce pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod. Odstranění areálu v předchozím období bránily bývalé vlastnické poměry.

Srdcem areálu byla rozlehlá cihlová budova úpravny vody a čerpací stanice se souvisejícím zařízením. První ze zemních vodojemů měl kapacitu 2 x 5003 pitné vody, druhý 2 x 150 m3. První vodojemy byly vybudovány v roce 1912, další v roce 1926.

Jímací objekty z konce 40. let minulého století měly kruhový tvar, byly vyzděny z cihel a měly železobetonovou kopulovitou střešní konstrukci. Všechny budovy, navíc vybudované na pozemcích nepatřících SmVaK Ostrava, byly ve zchátralém, zdevastovaném až havarijním stavu.

„Objekt úpravny a vodojemů je odstraněn zhruba jeden metr pod úroveň okolního terénu a zasypán vybouraným materiálem, který je dle požadavků na životní prostředí odpovídajícím způsobem upraven a rozdrcen. Terén byl zavezen zeminou a ornicí, stavba byla finálně dokončena před třemi týdny. Během stavby bylo po dohodě se správcem drobného vodního toku, kterým jsou Lesy ČR, zrušeno zatrubnění z betonových trub DN 800, čímž bylo ve velké části obnoveno jeho přirozené koryto se zpevněním břehů lomovým kamenem a stabilizací dvojicí dnových prahů.
Bereme tento projekt jako další z příkladů svého odpovědného přístupu k lokalitám a areálům, jejichž úloha ve vodárenském systému v regionu patří minulosti. Takto jsme na podzim roku 2020 odstranili a uvedli do odpovídajícího stavu areál bývalé čerpací stanice ve Fulneku-Stachovicích, stejně jako před třemi lety úpravnu pitné vody u bohumínského Kališova jezera,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Celkové náklady demolice a souvisejících prací dosáhly téměř 2,7 milionu korun.


Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní...
Proslulou Nerudovskou otázku „Kam s ním“ budou mít už za necelý rok vyřešenou v Táboře v Areálové čistírně odpadních vod i v druhé táborské čistírn...
Na administrativní budově společnosti ČEVAK v Českých Budějovicích je nově umístěno 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. T...
V Českých Budějovicích začala jarní část deratizace kanalizační sítě. Pravidelné hubení potkanů zajišťuje v krajském městě provozovatel vodovodů a ...