VIDEO: Vodohospodáři varují: Kritická infrastruktura hrozí zdražením vody!

Hrozí, že voda z kohoutku bude dražší? Vodohospodáři bijí na poplach! Plán vlády zařadit vodárenskou infrastrukturu do kategorie kritické infrastruktury vzbuzuje rozruch. Zatímco posílení kybernetické a fyzické ochrany je bezpochyby nezbytné, vodohospodáři se obávají zbytečné byrokracie a nárůstu cen pro spotřebitele.

„Papírový“ ochranný štít?

Hlavním strachem vodohospodářů je nárůst administrativní zátěže. Nová regulace by podle nich mohla vést k zahlcení papírováním bez reálného dopadu na bezpečnost infrastruktury. To by se mohlo promítnout do růstu cen vodného a stočného pro obyvatele.


ROZHOVOR S JIŘÍM HEŘMANEM O PŘIPOMÍNKÁCH K ZÁMĚRU O KRITICKÉ INFRASTRUKTUŘE


Nerovná hra pro malé provozovatele?

Vodohospodáři dále poukazují na nejasnou definici kritické infrastruktury v oblasti vodárenství. To by mohlo vést k nespravedlivému zatížení menších provozovatelů, kteří by museli plnit stejné náročné požadavky jako velcí giganti.

Regulace mimo realitu?

Navrhovaná regulace dle vodohospodářů neodpovídá reálným potřebám a specifikům vodárenského sektoru. Ochranná opatření by se měla zaměřit na specifické hrozby, kterým čelí vodárenská infrastruktura, a ne na zbytečnou byrokracii.

Vodohospodáři volají po dialogu

Místo slepého zavádění byrokracie požadují vodohospodáři otevřenou a transparentní diskusi s vládou a dalšími zainteresovanými stranami. Společně by tak mohli najít řešení, které zajistí jak bezpečnost infrastruktury, tak dostupnost a cenovou dostupnost vodárenských služeb pro všechny.

Co s tím dál?

Zda se vláda podaří najít cestu k efektivní a spravedlivé regulaci vodárenské infrastruktury ukáže čas. Jedno je ale jisté: Pokud se nepodaří najít kompromis, hrozí, že voda z kohoutku bude pro obyvatele Česka dražší.

Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky této inv...
Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydli...
Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojn...
Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaško...