Češi se musí poohlédnout po nových zdrojích vody

Vyčištěné odpadní vody jsou dalším zdrojem životodárné tekutiny pro budoucnost České republiky. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technolog pitných a odpadních vod Tomáš Brabenec.

Podle něj se přiblížila doba, kdy bude v naší zemi nutné najít nový zdroj. Česko je totiž stoprocentně závislé na srážkové vodě, což se v posledních letech stává destabilizujícím prvkem celé vodohospodářské soustavy. „Jsme vnitrozemský stát bez velkého zdroje vody, ze kterého voda poměrně rychle odtéká. A co se týče zadržování vody, nejsme na tom úplně dobře,“ řekl Tomáš Brabenec s tím, že změna tak čeká i způsob zemědělského využívání krajiny.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...