Na vodojemu Včelná měnili v noci vodohospodáři potrubí a šoupata

Původní potrubí a šoupata za nová měnili vodohospodáři ze společnosti ČEVAK a.s. ve vodojemu Včelná na Českobudějovicku, který zásobuje pitnou vodou obec Včelná a část Boršova nad Vltavou.

Práce to byla technicky i časově náročná. Aby bylo omezení obyvatel co nejmenší, jednotlivé časti armatur se měnily v noci.

Rekonstrukci nešlo udělat jinak, než bez přerušení dodávek pitné vody pro obě obce. Proto jsme ji dělali v nočních hodinách, kdy je spotřeba minimální. Začali jsme ve 22.00 a končili druhý den ráno. Obyvatelé byli o odstávce včas informováni a děkujeme jim za pochopení,“ řekl vedoucí provozního střediska Budějovicko Jan Švejkar.

Vodojem Včelná – benzina má dvě komory, do každé z nich se vejde 200 m 3 vody. Na sklonku letošního, případně příští rok jej čeká ještě druhá etapa rekonstrukce, kdy vodohospodáři vymění nátoková potrubí a také žebříky v jednotlivých nádržích. V plánu jsou také částečné stavební úpravy budovy.

 

 

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...