Bude mít pandemie vliv na cenu vody?

Vodohospodáři se stejně jako jiné firmy potýkají s dopadem pandemie na svůj provoz. Na prvním místě se snaží, aby zůstaly zajištěny dodávky pitné vody. Při tom všem vzrůstají jejich náklady. Dotkne se tohle všechno ceny vody? Na to nám ve studiu iVodárenství odpovídal předseda představenstva ČEVAK Jiří Heřman.

 

 

Ty mimořádné věci jako např. náklady na respirátory a podobně, to je čistě naše ztráta. Protože regulace ceny vody je v tomhle striktní. My do kalkulace ceny můžeme dát pouze to, co můžeme dopředu předpokládat. Tohle je typická situace, u které nevíte, jestli nastane. Takže to se žádným způsobem občanů nedotkne. Jiná věc je, pokud se důsledky epidemiologické situace promítnou do celkové ekonomické situace státu, tak my se s tím svezeme. Pokud začnou krachovat firmy, tak to potom znamená velký nápor na cenu vody. Je to lokální záležitost. Tam, kde je velký turistický průmysl, typicky Lipensko a Český Krumlov, tam jsou důsledky už dnes. U lokalit, které žijí z dosud fungujícího průmyslu bych řekl, že není důvod, aby se občané čehokoliv báli,“ řekl Jiří Heřman.

I když není vůbec jasné a nedá se předvídat, jak se bude situace dále vyvíjet, ujišťuje J. Heřman, že vždy a za všech okolností se bude on a jeho pracovníci snažit, aby dostáli svým povinnostem vůči občanům. Aby nenastala situace, kdy pitná voda někde nepoteče.

Věřím, že to překonáme. Já jsem v zásadě optimista a věřím, že spousta našich pracovníků je stejné nátury,“ ukončil pan předseda Heřman rozhovor pozitivně.

 

 

Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpadních vod ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky této inv...
Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydli...
Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojn...
Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní rekonstrukce lapáku písku, usazovací nádrže splaško...