Vostrý: Vodárny se umí vypořádat se suchem

Podle předsedy představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Miloslava Vostrého v nejbližším období nehrozí nedostatek pitné vody. Vostrý to řekl ve Studiu iVodárenství.cz s tím, že vodárenské společnosti mají vypracován postupy, jak se s místními problémy s nedostatkem vody vypořádat.

Předseda Vostrý dále řekl, že je důležitá zejména vzájemná výpomoc jednotlivých společností a vodárenských soustav: „Věřím tomu, že vodárenské společnosti jsou natolik zodpovědné, že k významným problémům nedojde. Vodu lidem zajistí i za cenu zvýšených nákladů kvůli doplňování vodojemů a studní. Mohou nastat pouze lokální omezení například napouštění bazénů či zalévání zahrad.“

I z toho důvodu vodaři vítají vládní plán na propojení jednotlivých soustav stávajícími, či novými přivaděči. „Zaměřili jsme se na obnovu přivaděčů mezi vodárenskými soustavami nebo výstavbu nových,“ řekl Miloslav Vostrý s tím, že některé přivaděče nejsou v dobrém stavu kvůli tomu, že jejich údržba nebyla pro vodaře prioritou – ve své době totiž sloužily pouze jako záloha a jejich průběžné opravy by zbytečně navyšovaly cenu vody. „Přivaděče měly některé vodárenské soustavy jenom jako zálohu, to znamená, že je nevyužívaly. Kvůli udržení ceny vody tudíž nepovažovaly za svoji prioritu investovat do jejich oprav – každá taková oprava by se do ceny vody totiž promítla. Dnes bude možné je obnovit s pomocí státu,“ dodal Miloslav Vostrý.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...