Úpravna vody v Tlumačově je stavbou roku 2018

Rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově je Vodohospodářskou stavbou roku 2018. Ocenění převzala společnost VaK Zlín na slavnostním setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha symbolicky na Světový den vody 22. března.

Soutěž, kterou vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z. s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., se konala pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce. Předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík převzal z rukou ministrů nejvyšší ocenění v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 mil. Kč.

„Vnímáme to jako velký úspěch, že jsme zvítězili s naším projektem rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově. Odborná komise ocenila zejména řešení úpravy vody špičkovou úpravárenskou technologií v Pomoraví ojedinělou. Jedná se o kombinaci ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí, která přináší novou kvalitu vody pro 48 tisíc obyvatel Zlínska z hlediska odstranění nežádoucích látek i senzorických vlastností vody,“ sdělil Březík a dodal: „Je to skvělá třešnička na dortu, že jsme získali tak významné ocenění, ale hlavně jsme za 15 měsíců odvedli kus vodohospodářské práce pro spotřebitele a pro budoucnost vody v regionu.“

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...