Úpravna vody v Tlumačově je stavbou roku 2018

Rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově je Vodohospodářskou stavbou roku 2018. Ocenění převzala společnost VaK Zlín na slavnostním setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha symbolicky na Světový den vody 22. března.

Soutěž, kterou vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z. s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., se konala pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce. Předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík převzal z rukou ministrů nejvyšší ocenění v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 mil. Kč.

„Vnímáme to jako velký úspěch, že jsme zvítězili s naším projektem rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově. Odborná komise ocenila zejména řešení úpravy vody špičkovou úpravárenskou technologií v Pomoraví ojedinělou. Jedná se o kombinaci ozonizace a filtrace přes aktivní uhlí, která přináší novou kvalitu vody pro 48 tisíc obyvatel Zlínska z hlediska odstranění nežádoucích látek i senzorických vlastností vody,“ sdělil Březík a dodal: „Je to skvělá třešnička na dortu, že jsme získali tak významné ocenění, ale hlavně jsme za 15 měsíců odvedli kus vodohospodářské práce pro spotřebitele a pro budoucnost vody v regionu.“

Prudké výkyvy teplot z posledních dnů zaměstnávají vodohospodáře. Za posledních deset dnů řešili ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ví...
Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí dělící kraj na dvě téměř stejn...
Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius odpovídal 24. 2. 2020 na dotazy europoslanců, mezi které se zařadila i Henna Virkkune...
Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 m...