Nekosit – kveteme

S touto iniciativou přišla společnost ČEVAK a.s. Pilotní projekty se postupně objevují na mnoha místech ve východní části jižních Čech.

Společnost ČEVAK se kromě vodovodních a kanalizačních sítí stará také o celou řadu objektů jako jsou úpravny a čistírny odpadních vod, a to i v okolí vodních zdrojů. K objektům přiléhají i zelené plochy. V řadě případů se jedná o poměrně rozlehlé areály jak v obcích, tak i mimo ně. Na některých se objevily cedule s nápisem Nekosit – kveteme.

Vodohospodáři tak po dohodě s vlastníky tohoto vodohospodářského majetku nechávají rozkvést louky kolem vodohospodářských objektů. „V souvislosti s klimatickými změnami a stále častějším suchem se pokoušíme přehodnotit přístup k údržbě travnatých pozemků, vždy ale záleží, k čemu je využíván. Na těch vhodných nám vykvétají přírodní louky,“ vysvětluje Olga Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ ze společnosti ČEVAK.

Nejde jen o samotný pohled na rozkvetlou louku, ale trávník má plnit i řadu důležitých funkcí. Vyšší travnatý porost pomáhá zadržení vlhkosti v půdě, lepší infiltraci vody z dešťů do půdy a podzemních zdrojů, udržuje mikroklima a přispívá ke snížení teploty povrchu půdy. V neposlední řadě také vytváří životní prostor pro hmyz i drobné živočichy a poskytuje potravu pro ptáky. Vytváří tak přirozené prostředí, které potěší kvetoucími planými rostliny, nezřídka i léčivkami.

V současné době je na Jindřichohradecku, Třeboňsku a Dačicku takto označeno 15 vodohospodářských objektů. „Neméně důležitý je i ekonomický pohled, kdy zbytečné udržování nízkého trávníku obtěžuje okolí hlukem, polyká čas peníze i energie. A kromě toho rozkvetlé louky jsou krásné,“ doplňuje Olga Štíchová.

Dne 14. prosince 2021 byla v historickém sále pardubického magistrátu podepsána předsedy představenstev společností VAK Pardubice, VS Chrudim a VAK...
Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní...
Novým přívodním řadem poteče již brzy pitná voda do vodojemu Hradiště v Písku. Polyethylenové potrubí o průměru 250 milimetrů pokládají zaměstnanci...
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších komodit přicházejí severočeští vodohospodáři s infor...