Nekosit – kveteme

S touto iniciativou přišla společnost ČEVAK a.s. Pilotní projekty se postupně objevují na mnoha místech ve východní části jižních Čech.

Společnost ČEVAK se kromě vodovodních a kanalizačních sítí stará také o celou řadu objektů jako jsou úpravny a čistírny odpadních vod, a to i v okolí vodních zdrojů. K objektům přiléhají i zelené plochy. V řadě případů se jedná o poměrně rozlehlé areály jak v obcích, tak i mimo ně. Na některých se objevily cedule s nápisem Nekosit – kveteme.

Vodohospodáři tak po dohodě s vlastníky tohoto vodohospodářského majetku nechávají rozkvést louky kolem vodohospodářských objektů. „V souvislosti s klimatickými změnami a stále častějším suchem se pokoušíme přehodnotit přístup k údržbě travnatých pozemků, vždy ale záleží, k čemu je využíván. Na těch vhodných nám vykvétají přírodní louky,“ vysvětluje Olga Štíchová, vedoucí provozní oblasti Východ ze společnosti ČEVAK.

Nejde jen o samotný pohled na rozkvetlou louku, ale trávník má plnit i řadu důležitých funkcí. Vyšší travnatý porost pomáhá zadržení vlhkosti v půdě, lepší infiltraci vody z dešťů do půdy a podzemních zdrojů, udržuje mikroklima a přispívá ke snížení teploty povrchu půdy. V neposlední řadě také vytváří životní prostor pro hmyz i drobné živočichy a poskytuje potravu pro ptáky. Vytváří tak přirozené prostředí, které potěší kvetoucími planými rostliny, nezřídka i léčivkami.

V současné době je na Jindřichohradecku, Třeboňsku a Dačicku takto označeno 15 vodohospodářských objektů. „Neméně důležitý je i ekonomický pohled, kdy zbytečné udržování nízkého trávníku obtěžuje okolí hlukem, polyká čas peníze i energie. A kromě toho rozkvetlé louky jsou krásné,“ doplňuje Olga Štíchová.

Čeští vodohospodáři mohou bez problémů splnit podmínky nové evropské směrnice o pitné vodě. Nová směrnice není totiž pro české vodárenství žádnou r...
V době pandemie koronaviru museli změnit vodohospodáři způsob komunikace se zákazníky. Například Zákaznické centrum v Českých Budějovicích vypadá o...
Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů...
Poruchu vodovodního potrubí o průměru 150 mm přímo v historickém centru krajského města, na náměstí Přemysla Otakara II, řešili vodohospodáři v prv...