Pravidelné čištění vodojemů na Českobudějovicku začalo

Pravidelnou údržbu vodojemů, které zásobují pitnou vodou obyvatele Českých Budějovic a nejbližšího okolí, zahájila vodohospodářská společnost ČEVAK a.s. Její zaměstnanci čistí zásobárny pitné vody Hosín, Dubičné, Staré Hodějovice a Třebotovice jednou ročně. Přestože je to práce velmi náročná, obyvatelé zásobovaných lokalit ji vůbec nezaznamenají.

„Všechny uvedené vodojemy jsou vícekomorové. Vždy tedy budeme čistit jen jednu polovinu a druhá bude k dispozici pro zásobování obyvatel vodou. Kapacita jednotlivých komor je dostatečná a proto nedochází k žádnému omezení dodávek pitné vody,“ vysvětlila mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Jako první čeká očista vodojem Dubičné, kde práce začaly na počátku tohoto týdne. Vodojem je na Budějovicku největší a jeho dvě komory pojmou celkem 5 tisíc m3 vody. „Nejprve bylo zapotřebí nechat pitnou vodu z čištěné komory řízeně odtéct do spotřebiště. To trvá zhruba deset hodin. Až poté je možné začít ručně, s pomocí tlakové vody, čistit dno a stěny a tím odstranit případné usazeniny,“ popsala postup Jitka Kramářová.

Dodala, že čištění jedné komory trvá v případě takto velkých vodojemů tři dny. Součástí je i kontrola a přezkoušení funkčnosti všech armatur a potrubí. Druhou komoru vodojemu zaměstnanci ČEVAKu vyčistí příští týden.

Po vodojemu Dubičné bude následovat údržba malého vodojemu Třebotovice, který jako jediný má pouze jedinou komoru o objemu 50 m3. Ani její vypuštění však nebude pro obyvatele znamenat žádné komplikace, vodovodní síť bude po dobu odstávky zásobena pomocí cisteren. Navíc zde práce potrvají pouze jeden den.

V únoru se očisty dočkají i vodojemy Hosín a Staré Hodějovice. V případě Hosína jsou práce koordinovány s odstávkou a pracemi na Úpravně vody České Budějovice, odkud je voda do hosínského vodojemu čerpána.

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...