Zájem o dovoz vody do bazénu cisternou výrazně roste!  

Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto službu meziročně výrazně vzrostl, téměř se zdvojnásobil. Důvodem je skutečnost, že vodárenská společnost nabízí osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům ve vodovodní síti. To vše za férovou cenu.

Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou. Tato varianta je výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.

Zájem o službu meziročně výrazně roste s tím, jak se rozšiřuje výstavba rodinných domů v moravskoslezském regionu. Ten byl v minulosti v některých jeho částech (Karvinsko, Havířovsko) typický vysokým podílem obyvatel žijících v bytech na sídlištích. Tito lidé v současnosti často hledají klidnější bydlení s odpovídajícím zázemím a vybavením mimo větší města blíže přírodě v blízkosti hor nebo přehrad. Socio-ekonomická situace a konkurence na trhu s vybavením pro trávení volného času navíc vedou k tomu, že řada lidí si bazény pořizuje na zahrady, chaty a chalupy.
Češi tím potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel.

Nejvíce bazénů si lidé loni nechali navézt cisternou vodárenské společnosti na Frýdecko-Místecku (144) a Karvinsku (135). Nejméně jich bylo stejně jako v uplynulých letech na Novojičínsku (77) a Opavsku (79).

Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý formulář na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb. Cena služby je dána objemem bazénu a vzdáleností, na kterou se musí transportovat. Například při objemu bazénu sedm metrů krychlových a vzdálenosti do 10 kilometrů od provozního střediska je stanovena paušální cena 1 621 korun bez DPH.

Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů z vodovodní sítě? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?

„Problémy se mohou vyskytnout v momentě, kdy se rozhodne větší počet lidí v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a navíc ho chtějí mít napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může projevit v poměrně širokém okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.

„Jednoznačně doporučuji pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy a předejdou případným sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili 435 bazénů, zájem každoročně roste a v případě pěkného počasí očekávám, že letos bude atakovat hranici pěti set návozů,“ vysvětluje Koníř.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do pěti hodin odpoledne.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat také bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale také nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří VodoTech Pavla Veselá.

Společnost zároveň připravila přehledné instrukce, jak správně vzorky z bazénu odebírat, jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke kontaminaci a předešlo se riziku znehodnocení následné analýzy. Vzorkovnice pro odběr vzorku vody poskytuje výhradně laboratoř. Nesprávně připravená vzorkovnice může vzorek kontaminovat a znehodnotit výsledky analýzy. Před odběrem je nutné si umýt ruce. Vzorek se odebírá z hloubky přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň 30 centimetrů od okraje bazénu. Odebírá se těsně před transportem do laboratoře. Pokud ho nelze dopravit do laboratoře bezprostředně po odběru, musí být skladován v temnu a chladu při teplotě 1-5 °C. Analýzy v laboratoři musí být započaty nejpozději do 24 hodin po odběru,“ vysvětluje vedoucí provozních laboratoří VodoTech Lucie Chlebková.

 

 

Tři sta let od svého dokončení letos slaví budějovická Vodárenská věž. Kulaté výročí si příznivci zajímavých technických památek, vodárenství a his...
Královéhradecká provozní, a.s. sděluje svým zákazníkům, že pro napouštění bazénů cisternou byla zrušena doprava do 10 km zdarma a doporučuje postup...
Stavbu se podařilo dokončit téměř rok před plánovaným termínem. Zároveň s napojením koupaliště, které tak využívá pitnou vodu v dětském bazénu, obč...
Celkovou modernizací prošly jak stavební, tak strojně-technologická část objektu a elektroinstalace. Dvoukomorová akumulace s objemem 2 x 250 metrů...