Soukromý nebo veřejný provozovatel?

Nechejme soutěžit a vyberme lepší nabídku!

Každá radnice má právo se rozhodnout, zda se bude o provoz vodovodů a kanalizací starat sama, nebo si vybere specializovanou soukromou společnost. Rozhodujícím kritériem by měla být ekonomická efektivnost.

Pokud se radnice rozhodne, že provozování zajistí sama nebo prostřednictvím jí vlastněné provozní společnosti, kvalita ani cena poskytovaných služeb nikdy neprojdou tržním srovnáním. Kvalita poskytovaných služeb i ekonomická efektivita provozu budou závislé na konkrétním personálním obsazení provozovatele a osvícenosti momentálně vládnoucích politiků. Takoví provozovatelé se hůře integrují do větších celků, v nichž je možné lépe sdílet informace a zkušenosti, využívat synergické výhody z rozsahu a zaměstnávat vysoce kvalifikované odborníky. Nastane-li odborný problém, jsou pak možnosti jeho efektivního řešení v místě zpravidla poměrně úzké. Tyto nevýhody nemusí hrát tak podstatnou roli, jde-li o provozovatele zajišťujícího provoz pro stovky tisíc obyvatel, v menších celcích jsou však velmi významné.

Pokud se radnice rozhodne, že provozování zajistí sama nebo prostřednictvím jí vlastněné provozní společnosti, kvalita ani cena poskytovaných služeb nikdy neprojdou tržním srovnáním.
Pokud se radnice rozhodne pro specializovanou soukromou společnost, vyhlásí výběrové řízení a provozu se ujme firma s nejvýhodnější nabídkou. Radnice tedy má garanci nejen úrovně poskytovaných služeb, kterou si ve smlouvě sama nastaví, ale také optimální ceny vody. Má také možnost na provozovatele přenést většinu rizik, která by jinak nesla sama: nemusí se obávat zvýšených nákladů na opravy poruch, přijde-li tuhá zima, ani pokut za selhání obsluhy či zařízení v čistírně odpadních vod. Nutnost obhajovat své postavení po skončení smlouvy v nové soutěži je nejlepší zárukou, že se provozovatel bude snažit plnit své povinnosti co nejlépe.

Proč jsou soukromé firmy efektivnější?

Je to přirozené a plně to odpovídá všemu, co předvídají ekonomické teorie a dokládají čísla z praxe… U soukromníka je každá koruna dvakrát prověřená, než je skutečně vydaná – finanční kontrola je u něj výrazně větší. Zkrátka plně platí, že snaha dosahovat zisku je nejlepší motivací pro ekonomicky efektivní chování. Chytrý vlastník toho umí plně využít.

Soukromé firmy mají možnost dosahovat výhod z rozsahu činností: nakupují ve větších objemech energie, materiály či chemikálie. Mohou zaměstnávat kvalifikovanější a více specializované odborníky a zajistit jim přísun poznatků a informací z nejrůznějších provozních situací. To platí o to více, že vlastnictví vodovodů a kanalizací je v ČR velmi málo integrované do větších celků.

Srovnání soukromých a veřejných firem dobře ilustrují příklady z jiných oborů

Podívejme se například na železniční dopravu. Bez komerčního RegioJetu by se státní České dráhy nikdy neodhodlaly ke zlepšení a zvýhodnění služeb. Nebýt komerčních přepravců typu PPL, nezlepšily by se nikdy služby České pošty. Stejnou roli sehrály v českém vodárenství soukromé a zejména zahraniční společnosti. Je chybou tuto očividnou skutečnost popírat a plody jejich silné motivace zákazníkům odpírat.

Platí srovnání veřejného a soukromého provozovatele absolutně?

Nic takového nikdo soudný nikdy tvrdit nebude. Žádné řešení není nejlepší za všech možných okolností, je nutné ho znovu hledat v každém jednotlivém případě. Avšak: existence soukromých provozovatelů je na takovéto trvalé optimalizaci založená, zatímco zřízení provozovatelů veřejných je výrazem víry, že nejlepší řešení někdo umí rozhodnout dopředu a jednou provždy a nikdy již lepší hledat nepotřebuje. Není snad v zájmu odběratelů nechat jednotlivé možnosti jednou za čas soutěžit mezi sebou a vybrat vždy ty nejlepší?

Přijďte se podívat v neděli 17. 3. 2024 od 10 do 14 hodin na Čistírnu odpadních vod v Třebši v Hradci Králové. Hradecké vodárny i v letošním roce p...
Propadlou kanalizační šachtu opravují vodohospodáři ze společnosti ČEVAK ve spolupráci se stavební firmou u železniční trati v Kamenném Újezdě. Prá...
Žádost o připojení rodinného domu na vodovodní či kanalizační síť, změna velikosti vodoměru nebo vyjádření k existenci a umístění sítí. Na vyjadřov...
Díky investici 30 milionů korun byla vybudována nová úpravna vody s novým vrtem. Umožní další rozvoj města a napojování dalších odběratelů. Po ukon...