Česká voda je špičková, vodaři stále vylepšují technologie

Česká pitná voda je mimořádně kvalitní a její jakost se neustále zvyšuje. Zejména kvůli novým technologiím, zaváděných v posledních letech. Ve Studiu iVodárenství to řekl vedoucí odborné skupiny vodárenství CZWA Jiří Paul.

„Mikropolutanty, o kterých se dnes hovoří, v pitné vodě byly i v minulosti. Ovšem my jsme je nedokázali zachytit. Dnes už se pohybujeme nikoli v jednotkách mikrogramů, ale dokonce nanogramů, to znamená, že to, co jsme dřív neviděli, nyní vidíme,“ uvedl Jiří Paul s tím, že tyto mikroskopické koncentrace ovšem nepředstavují žádné riziko: „Jde o závazek do budoucna, abychom před těmito polutanty byli vždy o krok napřed a měli technologie, které to zvládají. To se dnes daří.“

Pro vodaře to znamená zejména neustálé inovace a na některých místech i třeba doplnění dalších kroků v procesu úpravy pitné vody – to se může odrazit i v cenách. „Stejně tak důležité je i nakládání s odpadní vodou v zemědělství a ve městech,“ vysvětlil Jiří Paul. „Snažíme se, aby i legislativně byla ošetřena ochrana surové vody tak, abychom měli vždy jistotu, že ji budeme moci upravit na vodu pitnou,“ doplnil Paul. Například aktuálně je uzákoněna takzvaná analýza rizik, což znamená, že vodaři musí brát v potaz všechny možné zdroje ohrožení surové vody a přizpůsobit tomu svoje postupy – třeba monitoring a podobně.