Vodárny sucho zvládají, stát ale musí v boji přidat

Zdroje surové vody pro dodávky pitné vody jsou i přes několikaleté sucho v České republice dostačující. Ve Studiu iVodárenství to uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Vilém Žák. Nepochybně i letos budou v naší zemi místa a obce, které pocítí dopady sucha, ale troufnu si říci, že místa, která zásobují velké vodárenské soustavy, suchem trpět nebudou, řekl Žák.

V oblasti spotřeby vody prodělala česká společnost v uplynulých třiceti letech malou revoluci. Například spotřeba vody v průmyslu klesla o více než polovinu a velmi podobnou změnu zaznamenala i spotřeba vody u obyvatel. „Na začátku devadesátých let byl průměrná spotřeba vody na osobu a den 200 litrů, dnes se tato hodnota pohybuje na úrovni necelých devadesáti litrů,“ nastínil Vilém Žák.

Veškerá opatření, o kterých dnes společnost v rámci boje se suchem debatuje, nejsou sama o sobě samospasitelná a nepřináší okamžitý efekt. Podle Viléma Žáka musí boj o vodu vést doslova celá země. „Jestliže někdo říká, že pomůže zvýšení organické hmoty v půdě a zadržování vody v krajině a nic jiného, nemohu s tím souhlasit. Nezbytná jsou všechna opatření, o kterých se v souvislosti s úpravou vodního režimu v Čechách mluví,“ řekl Žák a doplnil: „Musíme se vrátit k tomu, že připravíme výstavbu nových vodárenských nádrží. Bez těch to prostě není možné zvládnout. Podle dlouhodobých průměrů srážek na našem území totiž neexistuje žádný dramatický pokles. Srážky jsou ale úplně jinak rozložené v čase a to znamená, že vody zadržujeme málo. Vodárenské nádrže tedy potřebujeme k tomu, abychom měli kde shromáždit vodu z mokrých period, tedy z přívalových dešťů, při kterých není tuto vodu schopna zadržet půda.“

Pro budoucí zajištění pitné vody pro obyvatele je nezbytně nutné také propojování vodohospodářských soustav. To je obnova a vytvoření vodovodů, které propojí jednotlivé regiony a v době lokálního nedostatku vody jsou tak schopné dodat vodu do postiženého regionu odjinud. Vodohospodáři získali od ministerstva zemědělství prvních sedm set milionů korun na zahájení prací v této oblasti a další prostředky by měly následovat. „Bez propojení vodárenských soustav není možné sucho vůbec překonat,“ uzavřel Žák.

Sdružení SOVAK má 111 členů, tedy vodárenských firem, které zásobují pitnou vodou 9 milionů obyvatel ČR a pro 8,5 milionů obyvatel zajišťují odvod splašků. Tuto splaškovou vodu v 80 procentech případů čistí.