• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Vedení vodohospodářské společnosti Středočeské vodárny a.s. již od minulého týdne spustilo službu...
Pod pečlivou kontrolou je kvalita pitné vody ve všech lokalitách, kde veřejný vodovod spravuje sp...
Královéhradečtí vodohospodáři dostanou základní ochranné prostředky proti nákaze COVID-19 od samo...
Dodávky pitné vody a bezproblémové fungování kanalizací a čistíren odpadních vod mají přednost př...

Půl milionu korun dostalo město Kladno od společnosti Veolia – hlavního akcionáře Středočeských vodáren a.s. na opatření, souvisejících s koronavirovou krizí. Další peníze pro M...

Změna zemědělské práce, revitalizace potoků a řek, úprava melioračních systémů a zvýšení hladiny podzemní vody i v lesích. To jsou podle soukromého zemědělce a ekologa Davida Pi...