• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Zatímco rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě se chýlí ke ko...
Velkým a dosud nepříliš zmiňovaným problémem českého vodárenství je stav a končící životnost velk...
Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrch...
Šest vodovodních přípojek, šoupě a hydrant mění v těchto dnech vodohospodáři v Novosedlech nad Ne...

Půl milionu korun dostalo město Kladno od společnosti Veolia – hlavního akcionáře Středočeských vodáren a.s. na opatření, souvisejících s koronavirovou krizí. Další peníze pro M...

Změna zemědělské práce, revitalizace potoků a řek, úprava melioračních systémů a zvýšení hladiny podzemní vody i v lesích. To jsou podle soukromého zemědělce a ekologa Davida Pi...