• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
70 milionů korun bude směřovat do vodovodů, 66 milionů do kanalizací a čistíren, 24 milionů si vy...
Vznik uměleckého díla na netradičním místě mohli takřka v přímém přenosu sledovat lidé na sídlišt...
Přivaděč z pražského vodojemu Kopanina do vodojemu společnosti VkM Kožova hora je vodovodním řade...
V případě jakékoliv mimořádné situace je nutné zajistit v první řadě udržení nepřetržitého provoz...

Pandemie koronaviru zasáhla do života každého z nás a dotkla se řady oborů. Do první linie se postavili také čeští vodohospodáři. Při otočení vodovodním kohoutkem asi málokdo po...

Půl milionu korun dostalo město Kladno od společnosti Veolia – hlavního akcionáře Středočeských vodáren a.s. na opatření, souvisejících s koronavirovou krizí. Další peníze pro M...