• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém růstu cen energií, stavebního materiálu, potravin a dalších ko...
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy, modernizace a ro...
Největší lapač písku v Českých Budějovicích čistí pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK a....
Společnost DHI a.s. působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od...

Dne 5. 11. 2021 proběhla závěrečná část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, Odpadní vody, a to za moderace Mgr. Michaely Vojtěchovské Šrámkové, P...

Směrnice EU pro pitnou vodu 2020/2184/ES, význam lesa pro klima, zpracování rizikové analýzy vodovodu, či smartmetering byly tématem dalšího dne webkonference.

Dne 3. 11. 2021 p...