• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Přijďte se podívat v neděli 17. 3. 2024 od 10 do 14 hodin na Čistírnu odpadních vod v Třebši v Hr...
Propadlou kanalizační šachtu opravují vodohospodáři ze společnosti ČEVAK ve spolupráci se stavebn...
Žádost o připojení rodinného domu na vodovodní či kanalizační síť, změna velikosti vodoměru nebo ...
Díky investici 30 milionů korun byla vybudována nová úpravna vody s novým vrtem. Umožní další roz...

Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník mezinárodní vodohospodářské ko...

16. března 2023 15:00

Vodojemy II

Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do designu vodojemů?

Jaké bude ohl...