• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Významná stavba, která si vyžádá více než 17 milionů korun, byla zahájena v areálu čistírny odpad...
Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sled...
Vodu do 435 bazénů loni navezly cisterny společnosti SmVaK Ostrava. Zájem obyvatel regionu o tuto...
Zbavují odpadní vody větších nečistot a usazenin. Na českobudějovické čistírně začala kompletní r...

Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník mezinárodní vodohospodářské ko...

16. března 2023 15:00

Vodojemy II

Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do designu vodojemů?

Jaké bude ohl...