• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém zasedání 24. října 2019 st...
Státní podnik Povodí Vltavy zahájil bezprostředně po zjištění havárie, způsobené únikem impregnač...
Téměř rok trvající rekonstrukce úpravny vody v Nové Vsi nad Lužnicí dospěla ke svému zdárnému kon...
Aktuální otázky ochrany životního prostředí a vodních zdrojů, vzdělávání a osvěta směrem k veřejn...

Česká města byla v minulosti stavěna tak, aby bez problému a rychle odvedla srážkové vody ze svého území. Dnes je ale náš zájem přesně opačný. Srážkovou vodu potřebujeme zadržov...

Recyklaci odpadní vody a jejímu využití ať už v zemědělství či průmyslu technologicky nebrání vůbec nic. Ve Studiu iVodárenství.cz to uvedl prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. z Ústav...