• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ceny vodného a stočného se zpravidla upravují jednou ročně, proto se do nich plně promítá roční i...
Převážná část příspěvků, které zazněly během letošní konference Provoz vodovodů a kanalizací...
Uskutečnil se 21. ročník odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací. Tradičně největšího set...
Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích startuje v poslední listopadové dekádě v Moravskoslezsk...

Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník mezinárodní vodohospodářské ko...

16. března 2023 15:00

Vodojemy II

Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do designu vodojemů?

Jaké bude ohl...