• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Na naše území nepřitéká žádná velká řeka, naopak. Nemáme ani moře, abychom vodu mohli vyrábět ods...
Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného s...
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvádí do provozu nové spadiště ...
Zhruba 12 milionů korun bude stát modernizace vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kaz...

Půl milionu korun dostalo město Kladno od společnosti Veolia – hlavního akcionáře Středočeských vodáren a.s. na opatření, souvisejících s koronavirovou krizí. Další peníze pro M...

Změna zemědělské práce, revitalizace potoků a řek, úprava melioračních systémů a zvýšení hladiny podzemní vody i v lesích. To jsou podle soukromého zemědělce a ekologa Davida Pi...