Moderní technologie dokáže proměnit splašky na pitnou vodu

Recyklaci odpadní vody a jejímu využití ať už v zemědělství či průmyslu technologicky nebrání vůbec nic. Ve Studiu iVodárenství.cz to uvedl prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické.

„Oponenti tohoto využívání tvrdí, že v této vodě zůstávají nějaké zbytky hormonů či léčiv. Současná technologie ale umožňuje tyto látky z odpadní vody odstranit a například Švýcarsko zakotvilo povinnost odstraňování těchto látek přímo do nového vodního zákona. Dnes už ve Švýcarsku zhruba 80 čistíren podle této nové legislativy pracuje,“ uvedl prof. Wanner.

K masivnějšímu využívání odpadní vody přivede Českou republiku sucho, domnívá se Jiří Wanner. Právě v období, kdy je povrchové vody méně, jsou totiž městské čistírny stabilním zdrojem poměrně velkého množství vody, kterou je možné vyčistit na různé stupně kvality a využívat ji nejen pro závlahy v zemědělství, ale například pro závlahy městské zeleně, která bude stále důležitějším prvkem při omezování městských tepelných ostrovů.

„Například Barcelona odebírá pitnou vodu z podzemí. Protože město leží u moře, začala se do podzemních zdrojů postupně dostávat slaná voda. Jako protiopatření vyčistili odtok z městské čistírny a zasakují jej podél pobřeží jako hydraulickou bariéru proti slané vodě,“ uvedl jeden z evropských příkladů využití recyklované odpadní vody prof. Wanner s tím, že technologie pro dokonalé čištění odpadních vod mají právě velké mezinárodní vodohospodářské společnosti a využívaní jejich know-how se do budoucna stane pro Českou republiku nezbytností.