Kdo vlastní českou vodu?

Více než 90 % vodárenského majetku vlastní města a obce

Česká města a obce vlastní na většině území ČR veškeré vodovodní a kanalizační potrubí, úpravny i čistírny vody.

Před revolucí byla vodárenská infrastruktura majetkem státu, později byla převedena na města a obce a tak tomu ve většině případů také zůstalo. „Dnes je více než 90 procent vodárenského majetku určeného pro zásobování obyvatel ČR v rukou měst a obcí,“ uvedl předseda představenstva SOVAK ČR František Barák. Počet vlastníků je poměrně vysoký. Aktuálně u nás působí 6.668 vlastníků vodohospodářské infrastruktury.

Dnes je více než 90 procent vodárenského majetku určeného pro zásobování obyvatel ČR v rukou měst a obcí.

Města rozhodují

Vlastníkem infrastruktury jsou tedy česká města a obce a ty také o majetku rozhodují. Každoročně schvalují cenu vody, rekonstruují a budují nové vodovodní potrubí a kanalizaci v souladu s plány jejich rozvoje. A také určují model spolupráce s provozní společností. Jak provozovat? Vlastnit majetek nestačí! Musíte mít někoho, kdo jej bude profesionálně obsluhovat. Jinými slovy provozovatelem je ten, kdo zajistí, aby nám z kohoutku vytekla kvalitní voda splňující předepsané limity, řeší opravy vodovodního i kanalizačního potrubí, postará se o čištění odpadní vody, komunikuje se zákazníky, řeší fakturaci, zajistí veškerou legislativní evidenci a mnoho dalšího. Provozovatelem může být buď soukromý subjekt, který nabídne v rámci výběrového řízení nejlepší cenu, nebo se vlastník rozhodne pro samoprovozování a vodárenský majetek bude provozovat prostřednictvím vlastní společnosti.

Rozdrobenost

Aktuálně v České republice působí 6.668 vlastníků a 2.853 provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. České vodárenství je tedy poměrně významně rozdrobené. „Provozovatele bychom měli motivovat ke slučování. Ve větších celcích totiž může lépe fungovat princip solidarity,“ upozornil v rámci prosincové konference tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.

Na naše území nepřitéká žádná velká řeka, naopak. Nemáme ani moře, abychom vodu mohli vyrábět odsolováním z vody mořské, jako například Izrael, kte...
Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrs...
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvádí do provozu nové spadiště odpadních vod v pražské Libni. Nová stavba díky sv...
Zhruba 12 milionů korun bude stát modernizace vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kazničov na hranici Hukvaldské obory místní části Mni...