Zemědělská velkovýroba potřebuje jiná pravidla

Změna zemědělské práce, revitalizace potoků a řek, úprava melioračních systémů a zvýšení hladiny podzemní vody i v lesích. To jsou podle soukromého zemědělce a ekologa Davida Pitharta nejdůležitější okamžitá opatření, která musíme provést v rámci zadržování vody v krajině.

Zadržování vody v krajině je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zmírnit nejen následky sucha, ale i sucho samotné. „Část vody se dostává do interakce s atmosférou. Neustále se vypařuje a rostliny fungují jako zpomalovač toho procesu. To znamená, že voda se přes rostliny odpařuje pomalu a rovnoměrně a neustále se tedy udržuje přijatelná vlhkost, což pohání onen malý koloběh vody. Jsem přesvědčen, že je spřažen i s velkým koloběhem a že se navzájem ovlivňují. Tedy že na suchou krajinu méně prší a naopak,“ uvedl ve Studiu iVodárenství David Pithart.

Množství srážek je tedy závislé na tom, jak je krajina vlhká a jak velké množství se z ní odpařuje. Jde skutečný koloběh – kruh, který byl v minulosti přerušen plošnou meliorací, narovnáváním vodních toků a obecně zrychlováním odtoku vody z krajiny. Zejména zemědělská velkovýroba, která je obecně orientovaná na co nejvyšší produkci, ovšem sama od sebe svoje hospodaření nezmění.

„Muselo by jít o politické rozhodnutí ministerstva zemědělství, které nastavuje ony základní nástroje: zákony a dotace,“ vysvětluje David Pithart. Malí zemědělci, kteří jsou zpravidla i vlastníky obhospodařované půdy, mají zájem na tom, aby se jim na jejich farmách i dobře žilo. „U drobných zemědělců, kteří obhospodařují zhruba čtvrtinu celkové rozlohy české zemědělské půdy, lze předpokládat, že sami chtějí krajinu i tuto půdu zkvalitňovat. Je můžeme podpořit například zastropováním dotací tak, aby je nedostávali jen ti největší,“ řekl Pithart.

Velké farmy ovšem většinou hospodaří na pronajaté půdě a jejich hlavním cílem je co nejvyšší výnos. Sami od sebe nejsou k rozdělování ploch, obnově mokřadů, mezí a remízků a budování zádržných systémů nijak motivováni. Naopak, tato opatření produkci snižují. „Pak jsou ti velcí a tam to nepůjde samospádem. Ministerstvo musí nastavit buď výčet opatření, která musí plnit, případně nastavit dotace tak, abychom po zemědělství nechtěli jen produkci, ale například zadržování vody,“ popsal situaci David Pithart.


Jak pomoci každému, kdo chce začít hospodařit jako malý rolník? Jak má vypadat meliorační systém dneška? Proč jsou lesní potůčky nenahraditelné? Na tyto a řadu dalších otázek ekolog David Pithart bez vytáček odpověděl v našem studiu. Podívejte se!