Vodohospodáři spolupracují v oblasti vzdělávání i kybernetických hrozeb

Zástupci hradeckých vodárenských společností spolu s nejvyššími představiteli Veolia tento týden v Paříži podepsali dohodu o dalším rozvoji spolupráce. Mimo oblasti, ve kterých již nyní úspěšně společně fungují, se zavázali k nadstavbě spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, krizového řízení a podpory vzdělávání.

Součástí memoranda je také možnost budoucího jednání o navýšení podílu vlastníka v provozní společnosti KHP. VAK je nyní vlastníkem 34 % kmenových akcií a má zájem stát se vlastníkem dalších 15 % kmenových akcií v zaknihované podobě na jméno KHP. „Postupné navyšování našeho vlivu jako vlastníka infrastruktury v provozní společnosti je logickým a správným krokem a jsme rádi, že memorandum o spolupráci je signálem o společném směřování v této oblasti a o možnosti dalších kroků tímto směrem,“ říká k podpisu memoranda hradecký primátor Alexandr Hrabálek, který se podpisu dohody zúčastnil jako host.

Podpis memoranda přivítal i bývalý primátor Hradce Králové Zděněk Fink. „Jsem rád, že tak důležité téma, jakým voda je, se nestalo předmětem politického zájmu, ale je vnímáno jako téma, ve kterém musíme zachovat kontinuitu i při změně politické reprezentace,“ dodal exprimátor k postupu současného vedení magistrátu.

Hlavními oblastmi spolupráce má být podle memoranda posilování vodohospodářské infrastruktury v regionu, která v současné situaci opakovaných období sucha přináší obyvatelům Hradecka stabilní a kvalitní dodávky pitné vody. „Společně chceme nadále pracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti a krizového řízení vodohospodářské infrastruktury v případě vzniku krizových situací při nakládání s vodami, tj. zejména v období extrémních klimatických jevů, jako jsou záplavy, povodně a sucha,“ vysvětluje Jiří Šolc, ředitel vlastnické společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. „Za několik málo týdnů budeme společně slavnostně otevírat Nadregionální Smart krizové centrum v úpravně vody Hradec Králové. To má sloužit právě k zajištění krizového řízení vodárenství ve východních Čechách, včetně krizového řízení v případech extrémních klimatických jevů a bude rovněž plnit funkci záložního krizového štábu magistrátu,“ dodává.

Neméně důležitou oblastí spolupráce mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury je i vědecký výzkum a vzdělávání. „Již nyní jsme v aktivním kontaktu se vzdělávacími institucemi v Hradci Králové, jako jsou Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta a Fakulta vojenského zdravotnictví a to například formou konzultací a další podpory při publikační činnosti pracovníků a studentů a v realizaci jsou už i první společné projekty v oblasti vodárenství,“ potvrzuje důležitost této oblasti generální ředitel KHP Jakub Hanzl.

VAK spolu s KHP mají také v první polovině roku 2020 dokončit výstavbu informačního centra vodárenství, které bude sloužit k osvětě pro školy a širokou veřejnost v rámci seznámení se s vodárenskými technologiemi, udržitelností vodárenské infrastruktury a environmentální politikou společnosti.