V povrchových vodách jsou pesticidy, souvisí i s řepkou

V českých povrchových vodách se vyskytují pesticidy, které souvisí zejména s pěstováním řepky a kukuřice. Současné dokonalejší laboratorní techniky dokážou tyto látky lépe rozpoznat a změřit. Ve Studiu iVodárenství to řekl hydrolog ČHMÚ Vít Kodeš.

Podle Víta Kodeše se znečišťující látky nechovají na celém území ČR stejně – vždy jsou ovlivněny například skladbou půdy, místním množstvím srážek, tvarem terénu a podobně. Při intenzivním hospodaření je třeba i na tyto detaily brát ohled. Zároveň hydrolog Kodeš upozornil, že tyto látky přetrvávají v půdě řadu let. „Na řešení už je pět minut po dvanácté,“ upozornil Vít Kodeš.

Při úpravě povrchové vody na pitnou berou vodohospodáři na pestici obzvláštní zřetel. „Samozřejmě, že je lze z pitné vody odstraňovat, nese to sebou ale finanční náklady,“ řekl v této souvislosti Kodeš.