Senátní komise chce propojit snahy o zmírnění hrozby sucha

Vláda je tu na čtyři roky, sněmovna také, kdežto senát je zde trvale, pouze se doplňuje. Tak zdůvodnil ve Studiu iVodárenství.cz myšlenku převzít nejvyšší dohled nad problematikou vodohospodářství právě na půdě senátu Jiří Burian, jeden z iniciátorů vzniku senátní komise pro vodu a sucho.

Jedním z impulsů pro vznik stálé komise bylo vládní usnesení o řešení hrozby nedostatku pitné vody a sucha z roku 2017. „Zjistil jsem, že s tímto materiálem téměř nikdo nepracuje. Usnesení obsahuje kolem padesáti úkolů a opatření v horizontu do roku 2033. Jde o vážný problém a vadí mi, že se usnesením vlády nikdo nezabývá,“ řekl Burian.

„My nechceme v senátu řešit jednotlivé projekty, jednotlivé regiony či jednotlivé oblasti. Chceme pouze dohlížet na to, aby nedocházelo k faktické roztříštěnosti a být nápomocni v legislativním prostředí,“ vysvětlil senátor Burian, který je předsedou Stálé komise Senátu VODA – SUCHO .

Podle Jiřího Buriana je nejdůležitějším prvkem ve vodohospodářství nastavení smluvního vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem infrastruktury. On sám prý má zkušenosti z devadesátých let, kdy se jeho domovské Sedlčany, ve kterých působil osmadvacet let jako starosta, rozhodovaly o provozování vodárenské infrastruktury. Ze čtyř variant tehdy zastupitelstvo zvolilo jako provozovatele vodárenskou společnost z Příbrami, do které později vstoupil zahraniční kapitál. Dnes prý mají poměrně dobrou zkušenost. „Záleží na tom, jaký typ smlouvy to které město uzavřelo. Jaké jsou tam technické, ekonomické i – řekněme – časové podmínky,“ doplnil Jiří Burian a dodal: „Zvažovali jsme, že by vzniklo při našich technických službách vodohospodářské středisko, které by převzalo provozování našeho majetku. Ovšem bylo to tak finančně náročné, že bychom na to z našeho rozpočtu nedosáhli. Zvolili jsme tedy cestu pronájmu.“