Vodní ultimátum: Obce žádají vyřadit z průzkumu pro jaderné úložiště

Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) bere přítomnost zdrojů pitné vody v lokalitě Hrádek na lehkou váhu. Ve Studiu iVodárenství.cz to řekl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák s tím, že kritérium významných vodních zdrojů má při posuzování v podstatě stejnou váhu, jako například to, zda kolem vedou dobré silnice.

„Není to tak, že by SÚRAO vodní problematiku neposuzovalo, nebo že by na ni zapomnělo. Ostatně když jim to dvacet let připomínáme, nelze na to jen tak zapomenout. Z našeho pohledu se ale vodní zdroje posuzují nedostatečně a není jim dávána dostatečná priorita. Nemůžeme přeci říkat, že například blízkost dopravní infrastruktury má stejnou váhu, jako vodní zdroje,“ uvedl Dvořák.

Starostové šesti dotčených obcí proti zařazení jejich lokality do procesu posuzování pro umístění budoucího úložiště jaderného odpadu dlouhodobě a ostře protestují. Argumentují zejména tím, že Hrádek leží na hlavním evropském rozvodí a zásobuje vodou nejen podzemní zdroje pitné vody pro místní obyvatele, ale zejména Jihlavu a prostřednictvím vodní nádrže Želivka (Švihov) také hlavní město. „To, co by si měli v Praze více uvědomit, je fakt, že z vodní nádrže Švihov je pitnou vodou zásobována Praha,“ řekl pro iVodárenství.cz Zdeněk Dvořák.

Podle starosty Dolní Cerekve by obyvatelé obcí v lokalitě Hrádek byli nejraději, kdyby je z posuzování stát vyloučil. Poukazují také na to, že není jasné, podle jakých konkrétních kriterií nakonec rada SÚRAO vládě finální výběr doporučí. „Dlouhodobě požadujeme, aby SÚRAO stanovilo kritéria pro výběr předem, a nikoliv až po zjištění konkrétních hodnot. Abychom předem věděli, podle jakých karet hrajeme. Když to stanoví až po zjištění, už to zavání účelovostí,“ upozornil Zdeněk Dvořák.

Kdyby Hrádek nakonec do užšího výběru prošel, budou i nadále obce usilovat o to, aby se neocitnul v úplném finále. Vodní zdroje totiž považují za nejsilnější argument pro své vyřazení z celého procesu. V tomto smyslu dokonce zaslali řediteli SÚRAO i ministrovi průmyslu a obchodu otevřený dopis, nazvaný Vysočinské vodní ultimátum.

„Za této situace žádáme jasnou garanci ochrany klíčových národních zdrojů pitné vody. Tuto garanci dle našeho společného názoru poskytuje pouze okamžité vyloučení lokality (Čertův) Hrádek z výběru lokalit pro budoucí možnou stavbu hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů,“ stojí v dopise. Dále starostové píší: „Je nepochybným faktem, že v době klimatických změn způsobujících nedostatek vody a vrcholící kůrovcové kalamity decimující lesy nejen na Vysočině, je třeba realizovat opatření k ochraně klíčových národních zdrojů pitné vody bez zbytečného odkladu. Z těchto důvodů proto v případě marného po uplynutí lhůty 30 dní přijmeme nezbytná opatření, která by ohrožení vodních zdrojů zabránila.“

Nezbytná opatření starostové nespecifikovali, nicméně uvedli, že „v případě marného uplynutí třicetidenní lhůty a neřešení ochrany klíčových vodních zdrojů si starostové z (Čertova) Hrádku vyhrazují právo sami představit a realizovat kroky k ochraně největšího národního bohatství, jímž zdroje pitné vody národního významu nepochybně jsou.“

Ředitel SÚRAO lokalitu Hrádek navštívil a samotná Správa pak vydala k výhradám obcí obecnou tiskovou zprávu bez konkrétních faktů.

Naopak obce zahájily další kroky proti pokračujícímu průzkumu.


Které obce jsou v území lokality Hrádek:

Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná