Města musí zadržovat dešťovou vodu, jinak nebudou brzy schopná fungovat

Česká města byla v minulosti stavěna tak, aby bez problému a rychle odvedla srážkové vody ze svého území. Dnes je ale náš zájem přesně opačný. Srážkovou vodu potřebujeme zadržovat i ve městech. Ve Studiu iVodárenství.cz to řekl doc. David Stránský z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT.

„Srážkovou vodu potřebujeme zejména pro chlazení města ve spolupráci vody a zeleně,“ řekl David Stránský. Městská zeleň je v české zástavbě i díky legislativním normám poměrně hustá, tedy je jí dost. „My ale potřebujeme zeleň činit takzvaně funkční. To znamená, aby srážková voda, která dnes teče do kanalizace, byla využívána pro zelené pásy, rostliny ji mohly využívat a v době veder a sucha plnit klimatickou funkci,“ vysvětlil Stránský.

Už devět let platí v Česku zákon, který říká, že každá novostavba musí s dešťovou vodou hospodařit na svém pozemku. Situace v oblasti hospodaření se srážkovou vodou by se tedy měla vylepšovat. „Samozřejmě naplňování tohoto zákona podléhá určité naší setrvačnosti a nezkušenosti, takže není úplně ideální a musíme se ještě učit,“ řekl doc. Stránský a dodal: „Dalším problémem jsou inženýrské sítě a dopravní stavby. V ulicích nebývá dost místa pro dodatečné zelené pásy či vsakovací plochy a je naším úkolem tedy ještě dořešit koexistenci sítí a takzvané modrozelené infrastruktury.“

Pro zadržování vody v krajině je podle Davida Stránského klíčové zemědělství. „Pro retenci vody města tak důležitá nejsou, tvoří do deseti procent celkové vodní bilance. Jsou ale důležitá pro sama pro sebe. V českých městech žije zhruba sedmdesát procent obyvatel země a proto, abychom je zachovali obyvatelná a funkční, jsou opatření pro retenci vody nezbytná,“ uzavřel David Stránský.