Kolik se z vodného a stočného odvádí státu?

až 41 %

Z vybraného vodného a stočného je odvádí státu až 41 procent na daních a poplatcích. Náklady spojené s provozováním tvoří 53 procent celkové částky. Zisk vodárenských společností před zdaněním dosahuje osmi procent, po zdanění v průměru šest procent.

Z každé koruny vybrané na vodném a stočném tak putuje až 41 haléřů státu. Zdá se vám to hodně? Je to hodně.

Srovnejme si jen výši DPH za vodu u nás a v zahraničí…

Zjistíme, že v řadě zemí světa je mnohem nižší sazba. Například v Argentině, Austrálii, Jižní Koreji, na Maltě, ve Velká Británii, USA či v Izraeli je dokonce daň z přidané hodnoty na vodu nulová. Ale nejde jen o výjimky. I v dalších evropských zemích je DPH mnohem nižší. Například ve Švýcarsku je aktuální sazba DPH 2,5 procenta, v Lucembursku tři procenta, ve Francii 5,5 procenta, v Belgii, Nizozemsku a Portugalsku šest procent, v Německu sedm procent, Polsku osm procent, ve Slovinsku 9,5 procenta a v Rakousku 10 procent. V České republice platíme 15procentní sazbu DPH na vodné a stočné.

Bude nižší DPH?

Zveřejněné programové prohlášení vlády ČR obsahuje návrh přesunout vodné a stočné z 15 procent na 10procentní sazbu DPH. „Pokud by došlo ke snížení DPH na 10 procent, pak by to znamenalo snížení plateb za vodné a stočné o téměř 4 Kč/m3 a o tuto částku lze prakticky ze dne na den snížit výši plateb pro koncového zákazníka. Snížení DPH u vodného a stočného jsme navrhovali přede dvěma lety, bohužel naše volání zůstalo dosud nevyslyšené,“ uvedl k vládnímu návrhu Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Pokud by ke snížení DPH došlo ještě letos, znamenalo by to pokles průměrné ceny vody na úroveň 82 až 84 korun za kubík, tedy 1000 litrů vody.

Z každé vybrané koruny na vodném a stočném, putuje až 41 haléřů státu. Ročně tak odvody státu dosahují téměř 15 miliard korun.

K tomu vodárenské společnosti odvádějí poplatky za podzemní vody, poplatky za odběr povrchové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod, zábory prostranství, odvody státu, věcná břemena vůči státu, daň z příjmů, daň z nemovitostí, korporátní daně a další. Celkové platby státu tak dosahují až 41 procent.

Kolik ročně vodárenské společnosti odvedou státu?

Podle SOVAK ČR byl v roce 2014 obrat oboru vodovodů a kanalizací 36 miliard korun, odvody státu ve výší 41 procent tedy představovaly 14,9 miliardy korun.

Jak velký je pro srovnání zisk vodárenských společností?

Průměrný zisk vodárenských společností v ČR před zdaněním dosahuje osmi procent a po zdanění pak šesti procent. Detailní složení ceny vodného a stočného naleznete v přiložených grafech.

Zdroj: zpráva Ministerstva zemědělství – Vodovody a kanalizace 2015
Průměrný zisk vodárenských společností před zdaněním dosahuje 8 % a po zdanění pak 6 %.

Projektovým dnem pro školy v areálu českobudějovické Vodárenské věže, znovu zpřístupněním hry Kachna na prameni v krajském města a Dnem otevřených ...
Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Svatopluk Březík slavnostně zahájil jménem všech zlínských vodařů 26. ročník ...
16. března 2023 15:00 Vodojemy II Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do d...
Letošní Světový den vody (SDV) připadá na 22. března a proběhne pod mottem „Zrychlení změny“. Zjišťovali jsme u členů SOVAK ČR, jaké akce k SDV poř...