Budoucnost vodárenství je v větších celcích

České vodárenství patří mezi světovou špičku, a to nejenom co se týká technologií, ale zejména v oblasti stability a množství dodávek pitné vody. Ve Studiu iVodárenství.cz to řekl analytik a šéfredaktor portálu Naše-Voda.cz Petr Havel.

V této souvislosti také uvedl, že naopak cena vody je v evropském i světovém kontextu nízká a podle jeho předpokladu v budoucnu poroste. „Lidé mají srovnání s předlistopadovými cenami vody, které byly ovšem státem dotované,“ řekl Petr Havel.

Ten také podpořil myšlenku budování přehrad a další vodárenské infrastruktury v rámci boje se suchem. „Nejdůležitější je zadržování vody v krajině, to znamená i změnu způsobu hospodaření a například i změnu chování měst a obcí. Ty musí měnícímu se počasí přizpůsobit své rozvojové plány,“ vysvětlil Havel.

České vodárenství je podle analytika postiženo atomizací provozovatelů a je třeba, aby se vodárenské společnosti spojovaly do větších celků. „Je totiž zcela zřejmé, že jedině větší společnosti dokáží vytvořit solidární cenu vody, to znamená vyvážit cenu pro menší obce a větší aglomerace,“ řekl Havel a doplnil: „Je třeba vidět ještě dál. Skutečností je, že vodárenství dnes není jen o dodávkách vody či jejím čištění. Je také o recyklaci, o možnosti využívání kalů. Jde o technologicky velmi náročný obor a malé vodohospodářské společnosti na tyto technologie nebudou mít.“

Je prý možné, že v některých lokalitách místní přírodní podmínky umožní, aby některé město či obec zvládlo provozovat svoji vodárenskou síť samo, jde ale spíše o výjimky. „Nechci říkat, že musíme vše maximálně koncentrovat, ale cesta atomizace je cestou do pekel,“ uzavřel Petr Havel.